Strategia to wyzwanie

Co zrobić, aby Strategia nie stała się dokumentem, który trafi na półkę? W jakim terminie uda się zrealizować jej najważniejsze cele? Jak można jeszcze wzmocnić rolę przedsiębiorczości – między innymi o to pytali ekspertów członkowie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, czyli pracodawcy, przedstawiciele związków zawodowych i administracji rządowej.

W czwartek, 18 kwietnia, na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni kluczowi eksperci pracujący nad  projektem Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020: prof. Jacek Szlachta, prof. Wojciech Dziemianowicz, prof. Bogusław Plawgo oraz Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, odpowiedzialnego za przygotowanie SRWP. Przedstawili oni główne założenia, kierunki oraz cele, jakie zawiera projekt. Zaprezentowali również wizję Podlaskiego w 2030 roku, zgodnie z którą nasze województwo będzie wtedy zielone, dostępne, otwarte i przedsiębiorcze. – Ten dokument to efekt pracy wielu ludzi. Udało się nam wspólnie stworzyć naprawdę fajny projekt, który będzie przydatny na płaszczyźnie europejskiej, ogólnopolskiej i wewnątrzregionalnej – powiedział prof. Szlachta. Zaznaczył, że dokument wręcz „ocieka” przedsiębiorczością.

Zaakcentowanie tej przedsiębiorczości przyjęli z aprobatą wszyscy uczestnicy spotkania. – Cieszę się, że tak podkreślona została rola przedsiębiorczości. Dla mnie to praktyczna rola ekonomii społecznej – powiedział Krzysztof Kosmowski z Podlaskiego Związku Pracodawców.

Lech Pilecki, szef Podlaskiego Klubu Biznesu, co prawda stwierdził, że Strategia to świetnie przygotowany dokument, ale miał do niego kilka uwag. Za mało, jego zdaniem, została uwypuklona konieczność budowy lotniska w Białymstoku, a jest ono niezbędne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. – Z tym że lotnisko 30 czy 40 kilometrów od Białegostoku to głupota. Nikt nie będzie z niego korzystał – stwierdził.

–  A moim zdaniem, ta Strategia to wyzwanie – ocenił Jarosław Bartel z Business Centre Club.  – To dokument ogólny z definicji, dlatego nie gadajmy o drobiazgach, nie gadajmy o lotnisku. Jej zapisy na pewno warto wypełnić. I traktować ją jako otwarcie, jako zachętę do działania, do dalszej pracy – dodał.

Eugeniusz Stepańczuk z Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność" był bardziej krytyczny. Zarzucił projektowi, że nie jest optymistyczny. – Nie wynika z niego, że osiągniemy zakładane cele w 2020 roku – powiedział.

Daniel Górski nie zgodził się tą oceną. – Ta strategia jest optymistyczna, bo pokazuje kierunek rozwoju tego regionu. Ale nie da się go szybko osiągnąć. Nie w rok, dwa, trzy… Potrzebna jest dłuższa perspektywa, by dogonić lepiej rozwinięte województwa. Skorzystają z tego dopiero następne pokolenia. Ja, angażując się w prace nad Strategią, myślałem właśnie o moich dzieciach.

Dyskusja była bardzo gorąca. Szczegółowe wnioski i uwagi do projektu SRWP członkowie Komisji przedstawią na piśmie. Na zakończenie Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego poradził zebranym: - Myślmy biznesowo, jak we własnych firmach. Miejmy cały czas z tyłu głowy, co zrobić, żeby osiągnąć te wskaźniki, które zakłada Strategia. Bo to naprawdę świetny dokument. Musimy go wdrożyć.

Dodana: 18 kwiecień 2013 15:06

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2013 15:06