Strategia na sesji Sejmiku

W poniedziałek, 9 września, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego rozpatrzą uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Projekt tego kluczowego dla rozwoju Podlaskiego dokumentu wskazuje cele i kierunki rozwoju regionu do roku 2020. Był tworzony od początku w ramach szerokiej debaty publicznej. Wiele środowisk zaangażowało się w jego przygotowanie. W spotkaniach konsultacyjnych w regionie, dotyczących projektu Strategii, wzięło udział prawie 800 osób. Zgłoszono niemal 460 opinii i propozycji, z których część została uwzględniona w projekcie Strategii. W poniedziałek na temat Strategii głos zabiorą radni wojewódzcy.

Na tej samej sesji odniosą się również do założeń Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w świetle projektu Umowy Partnerstwa.

Początek obrad o godz. 11, w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (sala nr 115).

Dodana: 6 wrzesień 2013 10:52

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2013 10:57