Strategia zmienia region dla młodych

Cieszę się, że na sali jest tak wielu młodych ludzi. To wy tak naprawdę jesteście największymi odbiorcami tego dokumentu – tak przywitał studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej prof. Bogusław Plawgo na konferencji, na której zaprezentowano kierunki rozwoju regionu, nakreślone w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Konferencja „Ekonomiczne wyzwania rozwoju regionu” odbyła się w poniedziałek, 25 marca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Prof. Bogusław Plawgo, ekspert kluczowy w pracach nad Strategią oraz Daniel Górski, dyrektor departamentu zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przedstawili główne cele rozwoju regionu, jakie określono w dokumencie, i kierunki dojścia do nich. Opowiedzieli też, jakie będzie Podlaskie w 2030 roku, a będzie: zielone, dostępne, otwarte i przedsiębiorcze.

– Pracom nad Strategią towarzyszy hasło „Program powinności wobec pokoleń”. To państwo jesteście tym pokoleniem, które najpełniej odczuje zmiany, jakie zakłada Strategia – powiedział do studentów prof. Plawgo.

Tłumaczył, że cecha zielone powinna stać się marką, która podniesie wartość tego, co wytworzymy w regionie. Bo na zielone jest moda w Europie, to symbol zdrowia, ekologii i warto to wykorzystać. Otwarte należy rozumieć jako bycie przede wszystkim bramą i to zarówno na Wschód, jak i na Zachód. Dostępne – to oczywiście infrastruktura transportowa, ale nie tylko, to również sieć informatyczna, nowe technologie, które dla nas są szansa rozwoju. I przedsiębiorcze. – To cecha, którą powinien wykazać się każdy z nas. Jeśli chcemy doścignąć Europę, która stała się statyczna i mało przedsiębiorcza, my sami musimy być przedsiębiorczy – ocenił prof. Plawgo.

Podczas dyskusji, jaka wywiązała się po prezentacji, a w której uczestniczyli również przedstawiciele nauki i biznesu, dr Wojciech Winogrodzki, prezes Podlaskiego Związku Pracodawców , wskazał na niewłaściwą, jego zdaniem, kolejność cech w wizji regionu. – Przedsiębiorcze to podstawa, powinno być wymienione jako pierwsze – postulował.

Daniel Górski odpowiedział, że cały dokument bazuje na przedsiębiorczości. – Nasze cele to gospodarka, gospodarka i jeszcze raz gospodarka. W wizji najpierw podkreślamy potencjały regionu, ale cały czas przez pryzmat przedsiębiorczości. Myślimy: zielone, ale i przedsiębiorcze, otwarte, ale i przedsiębiorcze, dostępne i przedsiębiorcze.

Tomasz Kozłowski, reprezentujący klastry, chciał się dowiedzieć, na jakie branże stawia Strategia. – Na przemysł –  stwierdził Daniel Górski. – Padnie pytanie: na jaki? Na każdy, który nie szkodzi środowisku.

Dyrektor podkreślił, ze trzeba wspierać przedsiębiorczość, innowacyjność, dążenie do rozwoju, zdobywania nowych rynków. Ale to społeczności lokalne powinny znaleźć swoje indywidulane ścieżki, mocne strony, unikalne przewagi. – Administracja nie może zawężać tego wyboru, stwierdzając, jakie branże są dobre, a jakie nie – dodał.

Zaznaczył, że przyjęcie zaktualizowanej Strategii nie zakończy procesu rozwoju, tylko go rozpocznie. Ale we wdrażaniu jej zapisów nie może uczestniczyć jedna instytucja. – To wyzwanie dla wielu: samorządów, rządu, uczelni, przedsiębiorców. Wspólnie się uda, w pojedynkę nie – powiedział Daniel Górski.

Dodana: 25 marzec 2013 14:39

Zmodyfikowana: 25 marzec 2013 14:39