Spotkania tematyczne już za nami

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej, walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, promowanie postaw przedsiębiorczych, wykorzystanie przygranicznego położenia czy wreszcie wzmocnienie konkurencyjności podlaskiej gospodarki – to tylko niektóre cele związane z rozwojem regionu, zaproponowane przez grupy tematyczne.

Październikowe spotkania były poświęcone najważniejszym obszarom, które znajdą się w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku: infrastrukturze i środowisku, kapitałowi ludzkiemu i społecznemu, rozwojowi miast, rozwojowi lokalnemu i spójności terytorialnej oraz gospodarce. W ich trakcie zespoły zajmujące się poszczególnymi dziedzinami zaprezentowały raporty ze swoich prac. I choć nie są one gotowymi rozdziałami Strategii, to wskazują konkretne problemy, z którymi musi zmierzyć się Podlaskie.

W dyskusję nad wyzwaniami, stojącymi przed regionem, zaangażowało się wiele osób i środowisk. Świadczy o tym chociażby wysoka frekwencja. W spotkaniach łącznie wzięło udział aż 200 osób, w tym przedstawiciele m.in. samorządów, uczelni, organizacji biznesowych czy organizacji pozarządowych. Osoby te zgłosiły wiele cennych wniosków i sugestii, jak powinno rozwijać się Podlaskie w następnych latach. Ale w  prace nad Strategią zaangażowali się też zwykli mieszkańcy naszego województwa. Do tej pory przysłali, m.in. na specjalnie do tego celu utworzony adres mailowy (strategia2020@wrotapodlasia.pl) kilkadziesiąt uwag i propozycji dotyczących tego, co ma się znaleźć w tym dokumencie. Z pewnością wiele z nich znajdzie swoje odzwierciedlenie w zaktualizowanym dokumencie.

Wszystkie materiały zaprezentowane podczas spotkań tematycznych oraz uwagi i wnioski zostały przekazane zespołowi eksperckiemu pracującemu nad Strategią – prof. Jackowi Szlachcie, prof. Bogusławowi Plawdze oraz dr hab. Wojciechowi Dziemianowiczowi.

Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniach oraz liczne głosy w dyskusji nad przyszłością naszego regionu.

 

 

Dodana: 5 listopad 2012 14:51

Zmodyfikowana: 5 listopad 2012 14:51