Spotkanie informacyjne na temat zasad pierwszego naboru wniosków w programie INTERREG EUROPA

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Wspólny Sekretariat INTERREG EUROPA (WS) zapraszają na spotkanie informacyjne na temat zasad pierwszego naboru wniosków.

Spotkanie odbędzie się 6 maja br. w Warszawie. Rejestracja pod adresem:
http://europasrodkowa.gov.pl/item/375-interreg-europa-spotkanie-na-temat-pierwszego-naboru-wnioskow-6-v-br-i-konsultacje-indywidualne-5-6-v-br


Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków w ramach INTERREG EUROPA planuje się po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską, w II połowie czerwca 2015 roku. Nabór potrwa prawdopodobnie miesiąc. Jednak już teraz udostępniono pakiet dla wnioskodawców:
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
Dostępność dokumentów umożliwia wcześniejsze przygotowanie wniosku, w tym opracowanie założeń merytorycznych, nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi i zebranie odpowiednich dokumentów. Spotkanie na temat zasad 1. naboru powinno wspomóc ten proces i ułatwić polskim instytucjom przygotowanie dobrych projektów międzyregionalnych.

W trakcie spotkania informacyjnego pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego oraz eksperci  ds. projektów i finansów z WS przedstawią założenia programu i zasady 1. naboru oraz przybliżą nowe pojęcia i rozwiązania przyjęte na lata 2014-2020. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Mailowe potwierdzenia udziału lub niemożności przyjęcia zgłoszenia będę wysyłane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przed spotkaniem.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Dodatkowo, polskie instytucje planujące rolę partnera wiodącego (ang. Lead partner) mogą zgłaszać się na konsultacje indywidualne, planowane w siedzibie MIiR w dniu 5 maja br. (w godz. 16.00 – 8.15) i 6 maja (w godz. 9.15 – 10.00).  Konsultacje (maks. 45 minut na jedną instytucję) prowadzą w języku angielskim (bez tłumaczenia) pracownicy WS. Warunkiem rejestracji na konsultacje jest odesłanie wypełnionego w języku angielskim, we wszystkich polach, formularza  Project Idea Feedback. Formularz należy odesłać pod adresem info@interregeurope.eu.

UWAGA: Zainteresowani rejestrują się na konsultacje samodzielnie, za pomocą linków podanych w ww. formularzu. Możliwość udziału w konsultacjach, wyłącznie dla projektów mieszczących się w zakresie tematycznym programu INTERREG EUROPA, potwierdza Wspólny Sekretariat.

PROGRAM SPOTKANIA

PROJECT IDEA FEEDBACK


Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Dodana: 2 kwiecień 2015 11:59

Zmodyfikowana: 2 kwiecień 2015 12:09