Ruszył konkurs RegioStrars 2015

Komisja Europejska kolejny raz nagrodzi najlepsze projekty, realizowane przy wsparciu funduszy europejskich.

Niezależne jury wybierze najlepsze projekty. A laureatów przedstawi i uhonoruje podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Open Days 2015).

W tegorocznej edycji nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

  • ROZWÓJ INTELIGENTNY - uwalnianie potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw dla celów gospodarki cyfrowej
  • ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY - stymulowanie inwestycji w poprawę wydajności energetycznej z korzyścią dla obywateli i społeczeństwa
  • ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • CITYSTAR - przekształcanie miast w oczekiwaniu na przyszłe wyzwania

Zgłoszenia można nadsyłać w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2015 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, przewodnik dla uczestników, dokument zgłoszenia oraz kryteria kwalifikacyjne i zasady przyznawania nagród można znaleźć na stronie internetowej konkursu RegioStars.A wszelkie pytania należy przesłać na adres regio-stars@ec.europa.eu.

Przypomnijmy, że tę prestiżową nagrodę Komisji Europejskiej, czyli RegioStars, w kategorii „informacja i komunikacja" zdobył w 2012 roku portal www.podlaskiedotacje.pl, czyli Mapa projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dodana: 17 grudzień 2014 13:45

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2014 13:45