Rozpoczęły się konsultacje Programu Europa Środkowa 2020

Można zgłaszać uwagi do projektu Programu Europa Środkowa 2020. Jego cel to wspieranie współpracy między instytucjami z dziewięciu krajów UE, tak aby ich mieszkańcom żyło się lepiej.

Europa Środkowa to program Unii Europejskiej wspierający transnarodową współpracę między instytucjami z dziewięciu krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, wybranych regionów Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz wybranych regionów Włoch. Zadaniem programu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi unijnymi krajami i regionami w takich dziedzinach jak: poprawa powiązań transportowych i zwiększenie konkurencyjności Europy Środkowej, strategie niskoemisyjne oraz natura i kultura.

Można zgłosić opinie nie tylko na temat Programu Europa Środkowa 2020, ale też projektu raportu oddziaływania na środowisko. Trzeba to zrobić za pomocą kwestionariusza on-line w języku angielskim do 19 stycznia 2014 roku lub w języku polskim do 26 stycznia 2014 roku.
Więcej informacji, w tym projekt dokumentu Program Europa Środkowa 2014-2020 oraz projekt raportu oddziaływania na środowisko, jest dostępnych na Portalu Funduszy Europejskich.

Dodana: 8 styczeń 2014 15:12

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2014 15:12