Raport poznamy w połowie czerwca

Tak szerokich konsultacji społecznych nie przeszedł jeszcze żaden projekt dokumentu w regionie. W debatach, konferencjach i spotkaniach na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 wzięło udział ponad 1000 osób.

Konsultacje rozpoczęły się 11 kwietnia, trwały 35 dni, do 16 maja. Główne spotkania odbyły się w czterech miastach regionu: w Bielsku Podlaskim, Łomży, Suwałkach i Białymstoku. Zorganizowane zostały też spotkania z przedstawicielami różnych środowisk: z organizacjami ekologicznymi i instytucjami zajmującymi się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego w naszym regionie, z parlamentarzystami województwa podlaskiego, z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi. Projekt został zaprezentowany członkom Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, uczestnikom Kongresu Samorządowego. Było wiele debat, spotkań, konferencji na uczelniach, w różnych instytucjach i w mediach – które bardzo często i wnikliwie poruszały zagadnienia związane z dokumentem.

Szczegółowe informacje na temat projektu i samych konsultacji zamieszczane były na bieżąco na specjalnie utworzonej stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl Tu dostępny był projekt dokumentu w wersji elektronicznej wraz z wszystkimi załącznikami (na spotkaniach rozdawaliśmy go również w wersji papierowej). Publikowane były również informacje o terminach, planowanych spotkaniach, a później zamieszczaliśmy szczegółowe relacje na temat ich przebiegu.

Cel był jeden: by  w konsultacjach wzięło udział jak najwięcej osób, aby każdy miał szansę zabrać głos. I mieszkańcy udowodnili, że było warto, że chcą brać udział w wytyczaniu kierunków rozwoju regionu. W spotkaniach wzięło udział ponad tysiąc osób. Zgłosiły – na spotkaniach, pocztą tradycyjną  i online – wiele opinii i uwag do projektu.

Co teraz? W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych Zarząd Województwa Podlaskiego przygotowuje sprawozdanie z ich przebiegu i wyników. Będzie ono zawierało w szczególności ustosunkowanie się do zgłaszanych uwag. Sprawozdanie to zostanie zamieszczone na stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl

Przyjęcie zaktualizowanej Strategii przez Sejmik Województwa Podlaskiego jest planowane we wrześniu 2013 roku.

 

Dodana: 27 maj 2013 10:05

Zmodyfikowana: 27 maj 2013 10:08