Radni przyjęli Strategię

Zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze – takie ma być województwo podlaskie w 2030 roku. Na sesji w poniedziałek, 9 września, radni wojewódzcy przyjęli zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Przyjęcie Strategii to jeden z kluczowych momentów obrad Sejmiku Województwa Podlaskiego – tak rozpoczął dyskusję na projektem dokumentu marszałek Jarosław Dworzański. Przypomniał, że prace nad nim trwały ponad rok, a uczestniczyło w nich kilkaset osób, reprezentujących wiele środowisk: przedsiębiorców, naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych. A w spotkaniach konsultacyjnych w regionie, dotyczących projektu Strategii, wzięło udział prawie 800 osób. Zgłoszono niemal 460 opinii i propozycji, z których wiele zostało uwzględnionych. – To efekt pracy całego województwa, nie urzędników czy ekspertów, ale wszystkich mieszkańców – dodał Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO. – Po raz pierwszy tak dużo osób uznało, że Strategia Województwa jest ważna.

Zaproszeni na obrady eksperci kluczowi, którzy brali udział w pracach nad Strategią, przybliżyli radnym cele i kierunki, jakie wyznacza Strategia i wizję, zgodnie z którą nasze województwo w roku 2030 będzie zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze. Dlaczego wizja sięga tak daleko? Ponieważ, jak tłumaczył prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, sytuacja województwa podlaskiego wymaga prowadzenia bardzo konsekwentnej polityki regionalnej w długim horyzoncie czasowym.

Radni, po gorącej dyskusji, przyjęli zaktualizowaną Strategię.  – Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy byli łaskawi przyjąć nasze zaproszenie do współpracy – powiedział marszałek Jarosław Dworzański.

Jak podkreślali radni i eksperci, przyjęcie dokumentu to dopiero początek drogi, pierwszy krok. O sukcesie zdecyduje bowiem, w jakim stopniu cele, które stawia Strategia, zostaną zrealizowane.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (prezentacja)

Dodana: 10 wrzesień 2013 08:00

Zmodyfikowana: 20 wrzesień 2013 07:26