Przekazujemy Program Podlaskie Otwarte

Jest on rozwinięciem i uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego odnośnie otwartości, czyli wielokulturowości, współpracy lokalnej i regionalnej, partnerstwa międzysektorowego oraz kontaktów transgranicznych i międzynarodowych, uwzględniając także wypracowanie rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału społecznego (zgodnie z diagnozą w Strategii).

Do prac nad programem została powołana Grupa Sterująca (GS). W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup społecznych i eksperci, m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego (w tym: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Podlaskiej Sieci Organizacji Pozarządowych oraz partnerzy gospodarczy i naukowi.

W prace nad tworzeniem Programu zaangażowane były również wszystkie inne zainteresowane osoby i lokalni liderzy z powiatów województwa podlaskiego. W ramach prac odbywały się: subregionalne, moderowane spotkania robocze. Zgłoszone tam postulaty i pomysły były na bieżąco przekazywane GS. Następnie odbyły się spotkania konsultacyjne w całym regionie. Konsultacje prowadzone były też drogą elektroniczną.

Grupa Sterująca zweryfikowała wszystkie uwagi i propozycje, które wpłynęły podczas konsultacji i przyjęła ostateczny kształt dokumentu.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Program Podlaskie Otwarte jako plan działań do wykonania w ramach realizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, realizatorów działań społecznych, przedsiębiorców, ludzi sektora nauki do korzystania z wypracowanych kierunków i pomysłów na działania.

Program Podlaskie Otwarte – do pobrania.

Dodana: 6 listopad 2015 12:11

Zmodyfikowana: 6 listopad 2015 12:11