Przedsiębiorczość. Jak ją wzmacniać i rozwijać

O tym rozmawiali uczestnicy czwartego i zarazem ostatniego spotkania poświęconego projektowi Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015-2020+, jakie odbyło się w poniedziałek, 2 lutego, w Białymstoku. Na ile istotny jest to temat, świadczyła frekwencja – na spotkanie przyszło ponad 150 osób.

- To bardzo ważne spotkanie, o czym świadczy tak szeroki Państwa w nim udział - powiedział witając gości wicemarszałek Maciej Żywno. - Ten program jest dopełnieniem Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, stanowi również punkt wyjścia do myślenia o rozwoju województwa. To „żywy" materiał, który będziemy modyfikowali zgodnie z potrzebami naszych przedsiębiorców. A nie dokument, który spocznie na urzędowej półce - dodał wicemarszałek.

Specjalizacje wiodące i wschodzące

Na początki spotkania Daniel Górski, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP wyjaśnił, na ile i w jaki sposób wybór inteligentnych specjalizacji wpłynie na możliwość skorzystania z programów unijnych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego. - Te projekty, które wpiszą się w nasze specjalizację, będą traktowane preferencyjnie przy staraniu się o wsparcie na działalność badawczo-rozwojową. Zarówno jeśli chodzi jednostki publiczne, np. uczelnie, jak i przedsiębiorców - powiedział.

Z kolei prof. Wojciech Dziemianowicz, współtwórca projektu, wyjaśniał zebranym na sali przedsiębiorcom, jakie specjalizacje określono dla Podlaskiego i które branże mogą się do nich zaliczyć. A są to przede wszystkim: przetwórstwo rolno-spożywcze, usługi medyczne i nauki o życiu, ekologia i nauki o środowisku, przemysł maszynowy oraz powiązane z nimi sektory (tzw. specjalizacje wiodące), ale nie tylko. Bo mamy również tzw. specjalizacje wschodzące, które charakteryzują się wysoką w skali kraju dynamiką wzrostu zatrudnienia i wpisują w specjalizacje krajowe (a tych jest aż 19). - Ta pewno taką specjalizacją wschodzącą w regionie jest branża związana z oprogramowaniem, w której mamy do czynienia właśnie z wysokim wzrostem zatrudnienia. Specjalizacje będziemy monitorować i na bieżąco wprowadzać do programu. Bo jedną z jego zasad jest właśnie monitoring i elastyczność - tłumaczył prof. Dziemianowicz.

Produkcja tak, ale prototypu

Po  wystąpieniach ekspertów przeszedł czas na dyskusję - bardzo ożywioną i merytoryczną. Przedsiębiorcy dopytywali, czy w działalność badawczo-rozwojową wpisuje się zakup gotowej technologii. To pytanie przewijało się zresztą na wszystkich spotkaniach. I tym razem dyrektor Górski rozwiał wątpliwości, tłumacząc, że efektem B+R (badań i rozwoju) może być wyłącznie nowy produkt.  - Przy czym grant w ramach B+R można będzie uzyskać na prace do momentu wyprodukowania prototypu. Produkcja masowa tego produktu  już nie zalicza się do badań i rozwoju - wyjaśnił dyrektor Górski.

Eksperci zachęcali zebranych do korzystania z programów krajowych. - Jeśli skorzystamy tylko z RPO, to przegramy jako region. W PO Inteligentny Rozwój są ogromne środki, trzeba po nie sięgać, aby iść naprzód. Tych pieniędzy z RPO nikt nam nie zabierze, a jeśli sięgniemy po środki krajowe, to po prostu będzie ich w regionie dużo, dużo więcej - zachęcał Daniel Górski.

Teraz grupa robocza, złożona z ekspertów i przedsiębiorców, przeanalizuje poprawki, które zostały zgłoszone podczas konsultacji. Poprawiony projekt trafi pod obrady Zarządu Województwa oraz do akceptacji Komisji Europejskiej.

Prezentacja prof. Wojciecha Dziemianowicza

Prezentacja dyrektora Daniela Górskiego

Dodana: 3 luty 2015 14:02

Zmodyfikowana: 3 luty 2015 14:02