Projekt Strategii przyjęty

19 marca zarząd województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Teraz dokument czekają szerokie konsultacje społeczne.

Decyzję zarządu poprzedziło spotkanie Komitetu Sterującego, który miał za zadanie zaopiniować projekt dokumentu. – Wchodzimy w ostatni etap prac nad Strategią – powiedział marszałek Jarosław Dworzański, witając członków Komitetu, wśród których znaleźli się m.in. samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorców, uczelni, organizacji pozarządowych i administracji.

Informację o dotychczasowych i zaplanowanych pracach nad Strategią przedstawił prof. Jacek Szlachta.  Zwrócił uwagę na to, że wiele propozycji, zgłaszanych na wcześniejszych etapach przygotowywania dokumentu zostało już uwzględnionych. Większy nacisk został położony m.in. na rolnictwo, obszary wiejskie, środowisko przyrodnicze czy dziedzictwo kulturowe. Prof. Szlachta pozytywnie odniósł się do projektu Strategii. – Rekomenduję państwu skierowanie tego dokumentu do konsultacji społecznych. Jestem pewien, że będzie on służyć jak najlepszemu wykorzystaniu możliwości województwa podlaskiego – powiedział.

Członkowie Komitetu poznali także wyniki oceny Strategii, którą przeprowadził zespół ewaluatorów pod kierunkiem prof. Janusza Zaleskiego. Prof. Zaleski, który również był obecny na spotkaniu, podkreślił, że pozytywną cechą dokumentu jest jego zwięzłość – ma on tylko nieco ponad sześćdziesiąt stron, a zawiera wszystkie najważniejsze kwestie dla regionu. Na uznanie zasługuje też poruszenie zagadnień ponadregionalnych, wychodzących poza obszar Podlaskiego. – Jest to nowoczesna Strategia, która doskonale wpisuje się w oczekiwania zarówno Komisji Europejskiej, jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. A dzięki temu, że nie jest tak rozbudowana – także w oczekiwania społeczne – podsumował profesor.

Podczas spotkania wywiązała się żywa i merytoryczna dyskusja na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Jej uczestnicy podkreślali, że dokument jest dobrze przygotowany, a przede wszystkim jasny i czytelny. Pojawiły się jednak sugestie, by niektóre elementy jeszcze bardziej uszczegółowić oraz precyzyjnie określić specjalizacje regionu. – Odczuwamy pewien niedosyt, jeśli chodzi o szczegóły, ale jest to dokument strategiczny, wyznaczający pewne cele. Na tym poziomie możemy określić jedynie kierunki poszukiwań specjalizacji. Oprócz Strategii będziemy mieli jeszcze programy, w tym program regionalny, które będą zawierać bardziej szczegółowe zapisy – mówił do zebranych prof. Bogusław Plawgo.

Ostatecznie (stosunkiem głosów: za – 31, przeciw – 1), członkowie Komitetu pozytywnie zaopiniowali projekt Strategii. To dało zielone światło zarządowi województwa do przyjęcia tego dokumentu. Przed nami jeszcze szerokie konsultacje społeczne, które rozpoczną się już w kwietniu. Ostateczny kształt dokumentu będzie znany we wrześniu. Wtedy to Strategię ma zatwierdzić Sejmik Województwa Podlaskiego.

 

Dodana: 20 marzec 2013 08:21

Zmodyfikowana: 20 marzec 2013 10:44