Projekt RPO już w Komisji

Dziś, 10 kwietnia, projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 został przesłany do Komisji Europejskiej.

Maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy KE wyda decyzje w sprawie projektu. Sprawdzi, czy spełnia on wszelkie narzucone przez nią wymogi formalne i merytoryczne.

W skład zespołu negocjacyjnego wejdą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, w tym Zarządu Województwa.

Przed wydaniem decyzji przez Komisję – MIR przestawi Zarządowi Województwa wyniki uzgodnień negocjacyjnych. Następnie, po przyjęciu przez KE, program zostanie przekazany do wiadomości Radzie Ministrów. Ostatni krok to przyjęcie nowego RPO w drodze uchwały przez Zarząd Województwa.

Więcej na: www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Dodana: 10 kwiecień 2014 13:07

Zmodyfikowana: 10 kwiecień 2014 13:07