Program Inteligentny Rozwój 2014-2020. Czas na zgłaszanie uwag

Do 14 października można wyrazić opinię na temat projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), którego celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:

  • wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu.
Uwagi dotyczące Programu będzie można zgłaszać do 14 października 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag lub przesyłając je na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020").

W ramach konsultacji społecznych, 7 października, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, przy ul. ul. Wspólnej 2/4, odbędzie się konferencja. Zapraszamy do rejestracji na konferencję.

Pobierz:
Projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (1,15 MB)
Diagnoza do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (1,78 MB)

Więcej informacji na stronie

 

Dodana: 13 wrzesień 2013 14:48

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2013 14:48