Polska Wschodnia: Przyszłość to przedsiębiorcy

Jeśli chcemy mówić o regionie jako konkurencyjnym i innowacyjnym, to przyszłość musi należeć do przedsiębiorców – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel na spotkaniu konsultacyjnym projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, które odbyło się we wtorek (1.10) w Białymstoku.

- Bardzo się cieszę, że konsultacje zaczynają się w Białymstoku. Mamy o czym rozmawiać. Program jest potrzebny w tej części kraju, trzeba wyrównać lata zaniedbań i marginalizacji naszego makroregionu - zauważył marszałek Jarosław Dworzański. I dodał: - To dobrze, że program stawia na przedsiębiorców. Oni wydadzą pieniądze efektywniej i szybciej. I lepiej, bo ryzykują również własne pieniądze.

A to przedsiębiorcy - co wielokrotnie podkreślała na spotkaniu wiceminister Iwona Wendel - staną się głównymi beneficjentami programu, to oni mogą liczyć na duże wsparcie w ramach Polski Wschodniej. Adresowane do nich są działania w dwóch obszarach, czyli tzw. osiach priorytetowych:

Innowacyjna Polska Wschodnia, w ramach której można będzie uzyskać fundusze na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w przedsiębiorstwach, na wdrożenie jej wyników w praktyce. Pomoc trafi również do instytucji otoczenia biznesu, m.in. parków naukowo-technologicznych i inkubatorów, które wspierają biznes. (wartość wsparcia to 485 mln euro)

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, wspierająca m.in. powstawanie mikro, małych i średnich firm, które nastawione będą na innowacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Młode osoby (planowane granice wiekowe to 25-35 lat) mogłyby liczyć na szerokie doradztwo i pomoc, nie tylko finansową, ale i merytoryczną, naukową. W ramach tej osi ma być również rozwijana ekspansja na rynki zewnętrze, zarówno te znajdujące się po sąsiedzku, tuż za naszymi granicami, jak i te poza UE. Na wsparcie będą mogły też liczyć produkty turystyczne, ale o znaczeniu ponadregionalnym.(wartość: 344 mln euro)

Program nie zapomina też o samorządach, choć nie są już one głównymi adresatami pomocy, tak jak ma to miejsce w tej edycji. W kolejnej, czyli 2014-2020, program skoncentruje się na wsparciu miast wojewódzkich wraz z gminami ościennymi, czyli tzw. obszarami funkcjonalnymi. Pieniądze będzie można uzyskać m.in. na budowę ulic, obwodnic, tras wylotowych z miasta, a także infrastrukturę komunikacji miejskiej: sieci szynowe, autobusowe, zakup taboru (niskoemisyjnego!), dworców przesiadkowych. Na ten cel zarezerwowano 843 mln euro.

Natomiast 298 mln euro ma wesprzeć infrastrukturę kolejową o charakterze ponadregionalnym.
Łącznie PO PW ma dysponować 2 mld euro. Pieniądze trafią do beneficjentów wytypowanych w konkursach, a „koperty regionalne" (czyli pula zarezerwowana dla każdego z pięciu województw Polski Wschodniej) mają funkcjonować jedynie do 2016 roku.

A co o projekcie programu sądzą mieszkańcy Podlaskiego?
Opinie były podzielone. Przedstawiciele Suwałk czy Łomży krytykowali, że projekt - jeśli chodzi o wsparcie inwestycji drogowych i komunikacyjnych - koncentruje się tylko na Białymstoku. - Dobrze, że wspieramy stolicę regionu. A nas, Suwałk, w tym projekcie nie ma. Czuję niedosyt. Jeśli mówimy o zrównoważonym rozwoju, tu go nie widzę - stwierdził Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.
Uczestnicy spotkania zgodnie natomiast chwalili projekt za to, że stawia na rozwój przedsiębiorczości. Przestrzegali jednak, by nie okazało się, że zamiast do biznesu, pomoc trafia głównie do instytucji otoczenia biznesu. Spodobał im się również pomysł wsparcia nowych, innowacyjnych pomysłów biznesowych. Uczestnicy mieli natomiast zastrzeżenia co do ograniczeń, jakie narzuca projekt. - Adresujecie te działania do ludzi z wyższym wykształceniem. Niesłusznie. Bill Gates go nie miał, kiedy zakładał firmę - zauważył Wojciech Winogrodzki, prezes Podlaskiego Związku Pracodawców.

Konsultacje projektu potrwają do 25 października. Uwagi można zgłaszać wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag.

Pobierz plik:
Projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Dodana: 2 październik 2013 11:18

Zmodyfikowana: 3 październik 2013 13:28