Podlaskie doświadczenia klastrowe. Wizyta uczestników programu „Most” z Białorusi

W województwie podlaskim gościmy delegację programu „Most” z Białorusi (przedstawiciele władz państwowych, administracji i środowisk biznesowych), poznającą specyfikę inicjatyw klastrowych na przykładzie doświadczeń klastrów w naszym województwie. Podczas spotkania zorganizowanego 7 grudnia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego gościom zaprezentowane zostały podstawy funkcjonowania oraz zasady wsparcia inicjatyw klastrowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Białorusini zainteresowani byli istotą tworzenia klastrów i najważniejszymi zaletami takiej formy zrzeszania przedsiębiorstw. Klastry dają przedsiębiorstwom możliwość zyskiwania przewagi na swoim rynku głównym, ale też w znaczący sposób wspierają ekspansję na rynkach międzynarodowych i w tym zakresie udział samorządu województwa jako czynnika wspierającego jest najbardziej widoczny. Inicjatywa tworzenia klastrów w województwie podlaskim daje efekty w postaci rozwoju inteligentnych specjalizacji, pozwala też określić nowe strategie działań prorozwojowych.

W roku 2015 dokonano inwentaryzacji klastrów działających w województwie podlaskim – oficjalnie zarejestrowano 8 klastrów. Należy podkreślić, że nasz region jako jedyny w Polsce powołał grupę roboczą ds. polityki klastrowej, w skład której weszli przedstawiciele środowiska przedsiębiorców, uczelni i instytucji otoczenia biznesu .

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego klastry mogą korzystać ze wsparcia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, polityki kadrowej i ekspansji na rynki międzynarodowe. RPO przewiduje także dopuszczenie formuły partnerskiej – premiowana jest współpraca przedsiębiorstw. Inna forma pomocy firmom skupionym w klastrach to szeroko pojęte doradztwo.

Zaprezentowane założenia wparcia klastrów w ramach RPO spotkały się z żywym zainteresowaniem gości z Białorusi. Dyskusja dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień, poczynając od ogólnych pytań dotyczących różnic miedzy klastrami a zrzeszeniami, a kończąc na szczegółowych danych odnośnie zasad przekazywania firmom wsparcia finansowego, czy też perspektyw programu Dolina Rolnicza 4.0. Ważnym tematem okazała się także pomoc w pozyskiwaniu nowoczesnej technologii oraz efektywne formy kontaktu pomiędzy klastrami, samorządami i organizacjami społecznymi. Ponadto goście zainteresowani byli liczbą podmiotów państwowych funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego – których de facto nie posiadamy już w naszym regionie.

Ostatni dzień roboczy pobytu delegacji – 8 grudnia – to wizyta w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Dodana: 8 grudzień 2017 10:35

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2017 10:35