PO WER przyjęty przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój będzie się skupiał na obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego i zdrowia.

Z pomocą PO WER realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja. Program będzie też wspierał aktywizację zawodową, szczególnie osób młodych. Realizowane będą też m.in. działania profilaktyczne w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy.

Budżet programuto ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Więcej informacji na stronie: www.efs.gov.pl

Dodana: 19 grudzień 2014 13:57

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2014 13:57