Pierwsze konkursy w ramach RPOWP ogłoszone

31 lipca 2015 r. roku zostały ogłoszone pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dotyczą one następujących działań:

1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.

2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - staże zawodowe i praktyki.

6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu.

Więcej informacji znajduje się w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

 

Dodana: 12 sierpień 2015 14:42

Zmodyfikowana: 12 sierpień 2015 14:42