Oddajemy Wam projekt Strategii

Wczoraj rozpoczął się proces konsultacji społecznych. To bardzo ważny etap. Zależy nam, by wszyscy mieszkańcy regionu poznali projekt Strategii i odpowiedzieli, czy nasza wizja regionu im odpowiada – powiedział Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO na konferencji prasowej, która odbyła się w piątek, 12 kwietnia.

W konferencji, poświęconej rozpoczynającym się konsultacjom projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, wzięli udział kluczowi eksperci, pracujący nad tym dokumentem: prof. Jacek Szlachta, prof. Wojciech Dziemianowicz i prof. Bogusław Plawgo. Przedstawili jego główne cele i założenia oraz wizję regionu w roku 2030, zgodnie z którą Podlaskie będzie wtedy zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze. – Sporo potu i serca tu zostawiam, podobnie jak inni, którzy uczestniczyli w powstaniu projektu Strategii. Ten dokument to efekt pracy naprawdę wielu ludzi. Ja się z nim w pełni identyfikuję – powiedział prof. Jacek Szlachta.

Teraz trzeba sprawdzić, czy identyfikują się z nim również mieszkańcy. Temu służyć będą rozpoczęte właśnie konsultacje społeczne. – Strategia musi zostać wdrożona przez całe społeczeństwo, a nie przez urząd marszałkowski. Ludzie powinni przeczytać projekt i powiedzieć: Tak, włączymy się w jego  realizację, wspólnie nam się uda – stwierdził prof. Bogusław Plawgo.

Bo, co podkreślali wszyscy eksperci, przyjęcie Strategii jest dopiero początkiem drogi. Jej wdrażanie  to proces ciągły, cele i uzyskane efekty mają być monitorowane i aktualizowane, stosownie do potrzeb.

Prof. Wojciech Dziemianowicz ocenił, że projekt powinni przeczytać przedsiębiorcy. – W Strategii są zasygnalizowane kierunki myślenia, kierunki, jakimi ma podążać województwo. To ważne wskazówki: co przedsiębiorca może zrobić, na co stawia władza publiczna i na co będą ukierunkowane programy operacyjne – wymieniał.

Eksperci zachęcali mieszkańców do uważnego zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag. A opinie przyjmowane będą do 16 maja na formularzu konsultacyjnym (dostępnym w zakładce Konsultacje społeczne). Formularz można przekazać podczas spotkań konsultacyjnych, przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia2020@wrotapodlasia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Zarządzania RPO, Referat programowania perspektywy 2014-2020, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.

Jeszcze raz przypominamy terminy spotkań w ramach konsultacji społecznych:

  • 19 kwietnia – Bielsk Podlaski, Centrum Integracji Europejskiej przy hotelu Unibus (ul. Widowska 4).
  • 23 kwietnia – Łomża, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Instytut Technologii Żywności i Gastronomii (ul. Akademicka 1).
  • 6 maja  Suwałki, Park Naukowo-Technologiczny „Polska – Wschód” (ul. Innowacyjna 1).
  • 7 maja – Białystok, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny (ul. Szpitalna 37).

Dodana: 12 kwiecień 2013 14:34

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2013 14:34