Obrady Podlaskiego Forum Terytorialnego

Dziś, 14 maja, odbyło się spotkanie Podlaskiego Forum Terytorialnego. Wśród tematów m.in. raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Członkowie PFT, oprócz przyjęcia raportu z realizacji tego dokumentu, poruszyli też inne zagadnienia. Zaprezentowany został stan realizacji kontraktu wojewódzkiego oraz informacja o zmianach, jakie mają zostać wprowadzone w Regionalnym Programie Operacyjnym. Uczestnicy spotkania mieli też okazję zapoznać się z badaniami, które są realizowane w naszym regionie na zlecenie Komisji Europejskiej – badaniem potencjału badawczo-rozwojowego regionu oraz usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz firm.

Podlaskie Forum Terytorialne pełni funkcję komitetu monitorującego Strategię. W jego skład – zgodnie z zasadą partnerstwa – wchodzą przedstawiciele samorządów (w tym miast subregionalnych), administracji rządowej, organizacji pozarządowych, uczelni, środowisk gospodarczych.

 

Dodana: 14 maj 2018 13:48

Zmodyfikowana: 14 maj 2018 13:48