Nasze propozycje dla rządu

W poniedziałek, 15 września 2014, w Urzędzie Marszałkowskim odbyły się konsultacje kontraktu terytorialnego. Wzięli w nich udział przedstawiciele podlaskich samorządów.

Kontrakt terytorialny to umowa między rządem i samorządem wojewódzkim, która wskazuje cele rozwojowe regionu, jego najważniejsze potrzeby, sposób ich realizacji i finansowania. Oprócz środków unijnych uwzględnia także środki krajowe. Kontrakt jest wypracowywany w trakcie negocjacji pomiędzy województwem a rządem.

I właśnie w poniedziałek nasz samorząd zaprezentował podczas konsultacji propozycje, jakie przedstawi rządowi. Znalazły się wśród nich m.in.: rozwój i modernizacja sieci energetycznych, sieci gazowych, projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne, wiele inwestycji drogowych (np. przebudowa drogi S8, S61 czy S19 ), a także przedsięwzięcia kulturalne oraz zdrowotne.

– Kończymy żmudny proces przygotowywania się do następnej perspektywy finansowej. Dziś przedstawiamy państwu nasze stanowisko w sprawie kontraktu i liczymy na uwagi. Zachęcam do dyskusji – powiedział gospodarz spotkania Jarosław Dworzański, marszałek województwa.

Wielu przedstawicieli samorządów skorzystało z tego zaproszenia i zgłosiło swoje uwagi. Ci, którzy tego nie zrobili, mają szansę zabrać głos później.

– Kontrakt ma być co roku negocjowany. Jeśli teraz nie macie państwo jeszcze gotowego pomysłu, nie szkodzi. Przygotujcie go dobrze i zgłoście następnym razem – zachęcał Daniel Górski, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP.


Dodana: 16 wrzesień 2014 09:32

Zmodyfikowana: 16 wrzesień 2014 09:59