Nasz RPOWP 2014-2020 trafi do Brukseli

Dziś, 8 kwietnia, projekt nowego programu przyjął Zarząd Województwa. A do 10 kwietnia dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej.

Wcześniej, 4 kwietnia, projekt uzyskał rekomendację – i to jednogłośną – Komitetu Sterującego. 20 marca również Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniował dokument.

Prace nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020  trwały ponad rok. Uczestniczyło w nich wiele środowisk, m.in. przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, samorządów, nauki, którzy w ramach grupy roboczej przygotowywali projekt, a w ramach Komitetu Sterującego czuwali nad jego kształtem pod kątem strategicznym. Tak, by pogodzić potrzeby regionu i twarde wytyczne, narzucone przez KE. Z kolei w konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 650 osób, zgłoszono 446 uwag, z których blisko połowa została uwzględniona. Tak więc dokument, który przedstawimy w Brukseli, jest efektem pracy wielu, wielu osób, reprezentantów wszystkich grup społecznych.

A do dyspozycji w ramach RPOWP mamy 1,21 mld euro, choć wcześniej była mowa o niższej kwocie. Zwiększyła się ona w wyniku przeliczenia tzw. cen stałych na bieżące, czyli w oparciu o wskaźnik, uwzględniający prognozowany poziom inflacji, określony przez Komisję Europejską dla Polski.

Projekt zmienił się w stosunku do tego, który został zaprezentowany 15 listopada 2013 roku, czyli w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych. Zmiany wynikają przede wszystkim z uwag zgłoszonych podczas  konsultacji, ale nie tylko. Dokument uwzględnia również nowe rozporządzenia unijne, przyjęty projekt Umowy Partnerstwa, aktualne zapisy linii demarkacyjnej, wytyczne i uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz pozostałych resortów.

Najistotniejsza modyfikacja to utworzenie nowej – IX Osi, która koncentruje się na rozwoju lokalnym, a w jej ramach tworzone będą strategie lokalne.

Teraz projekt zostanie przesłany do Brukseli. Komisja Europejska ma sześć miesięcy na jego przyjęcie.

Dodana: 8 kwiecień 2014 14:59

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2014 14:59