Na przedsiębiorców czekają miliardy z programu Horyzont 2020

Można już składać wnioski w ramach unijnego programu wspierania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Warto to zrobić, bo jego budżet na najbliższych siedem lat to prawie 80 mld euro. Przedsiębiorcy tylko do 2015 roku mogą konkurować o 15 mld. Do dyspozycji już teraz mają ponad 60 konkursów w różnych dziedzinach gospodarki.

Program Horyzont 2020 opiera się na trzech filarach: ma wspierać badania naukowe, innowacyjne technologie oraz podejmować wyzwania społeczne (np. działania w zakresie środowiska czy zmian demograficznych). Szczególnie te dwa ostatnie filary dotyczą małych i średnich przedsiębiorstw. Jeszcze w tym roku można składać wnioski w ponad 60 konkursach, m.in. w takich obszarach jak: biotechnologia i produkcja, nanotechnologia, zaawansowane materiały, technologie informacyjne i komunikacyjne, bezpieczeństwo żywności, recykling czy efektywność energetyczna.

Komisja Europejska liczy na to, że program przyczyni się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz poprawy jakości życia. Kusi zatem ułatwieniami proceduralnymi. Przede wszystkim w nowej perspektywie znacznie skrócony zostanie czas na przyznanie grantu na projekty: z 12 do 8 miesięcy. Poza tym łatwiejszy będzie dostęp do wykorzystania modelu zwrotu kosztów, mniej pracy administracyjnej związanej z przygotowaniem wniosków, mniej kontroli i audytów.

- Program Horyzont 2020 został tak pomyślany, aby przyniósł konkretne wyniki. Ograniczyliśmy biurokrację, żeby łatwiej było wziąć w nim udział. Dlatego zachęcam badaczy, uczelnie, i przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie firmy: zapisujcie się! - mówi Máire Geoghegan-Quinn, europejska komisarz ds. badań naukowych, innowacji i nauki.

Więcej informacji o konkursach pod adresem:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

http://ec.europa.eu/research/index.cfm

Informacje o programie Horyzont:
Strona internetowa programu Horyzont 2020

Dodana: 19 luty 2014 14:02

Zmodyfikowana: 19 luty 2014 14:02