Na progu nowej perspektywy

To czas szczególny. Przełom starej i nowej perspektywy finansowej. Zamykamy formalnie RPO na lata 2007-2013 i planujemy program na przyszłość – stwierdził marszałek Jarosław Dworzański na konferencji prasowej w czwartek, 9 stycznia podsumowującej 2013 rok.

Na konferencji prasowej Zarząd Województwa podsumował pracę poszczególnych departamentów i przedstawił plany na przyszłość. Marszałek Jarosław Dworzański przypomniał najważniejsze zadania, jakie realizował w minionym roku Departament Zarządzania RPO, a była to m.in. koordynacja prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz opracowanie projektu nowego RPOWP 2014-2020.

- Udało się wywalczyć, wspólnie z rządem, ministerstwem, 1 miliard 100 milionów euro dla naszego województwa w ramach przyszłego RPO. Jednocześnie trwa realizacja RPOWP 2007-2013 i wyścig z czasem, by spożytkować wszystkie pieniądze i rozliczyć projekty w terminie. Mogę powiedzieć, że wszystkie fundusze zostały już rozdysponowane i nie ma istotnych zagrożeń dla terminowego zakończenia inwestycji - ocenił marszałek Jarosław Dworzański.

Przypomniał też, że zakończyły się konsultacje projektu nowego RPO. Efekty? - Wnioski, które wpłynęły, są właśnie analizowane. Dopiero potem będziemy mogli na ich podstawie dokonać poprawek do projektu - zapowiedział marszałek.

Jarosław Dworzański odniósł się również do bardzo dobrej kondycji finansowej województwa (zadłużenie wynosi zaledwie 3 proc., to najniższy poziom w kraju),  która pozwoli zrealizować wiele inwestycji z udziałem unijnych pieniędzy. Ich głównym celem będzie podniesienie konkurencyjności naszej gospodarki. I działania podejmowane zarówno na poziomie samorządu, jak i kraju powinny temu służyć.

A oto podsumowanie roku 2013 w Departamencie Zarządzania RPO

Dodana: 10 styczeń 2014 09:39

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2014 09:41