12 lipca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów na realizację projektów dotyczących staży i praktyk dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, które będą realizowane u pracodawców.

‒ Kształcenie zawodowe jest bardzo ważne dla naszego województwa. Chcemy je dostosować do wymogów regionalnego rynku pracy – powiedział podczas spotkania Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Z kolei wicemarszałek Anna Naszkiewicz przypomniała, że kwestia wspierania szkolnictwa zawodowego została poruszona w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, a w Regionalnym Programie Operacyjnym na działania z tym związane mamy aż 40,5 mln euro.

W wyniku konkursu z podziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 23 projekty. Ich łączna wartość to 12,8 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP wynosi 12,2 mln zł. Dzięki nim zostanie zrealizowanych u pracodawców prawie 2 tys. staży  lub praktyk dla uczniów/słuchaczy szkół zawodowych oraz ponad 100 staży dla nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Podczas spotkania zostały podpisane umowy z pięcioma wnioskodawcami. Projektami będą objęte m.in. Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Białymstoku, Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży i szkoły zawodowe z powiatu sokólskiego.

Pozostałe umowy zostaną podpisane w ciągu najbliższych tygodni. Trwają już kolejne konkursy związane z kształceniem zawodowym. Więcej informacji o nich znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.

 

 

 

 

Dodana: 14 lipiec 2016 12:09

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2016 12:12