• Trzeba myśleć strategicznie (rozmowa z prof. Jackiem Szlachtą)

  Miniaturka artykułu
  2013-01-18 11:52:00

  – Ważne jest znalezienie mocnych stron i specjalizacji województwa, czyli tego, co będzie nas odróżniać od innych regionów, a co przyniesie w kolejnych latach napęd rozwojowy i miejsca pracy – twierdzi prof. Jacek Szlachta

 • O Strategii na Komitecie Sterującym

  Miniaturka artykułu
  2012-12-19 13:43:00

  Na pierwszym spotkaniu Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego (18.12.), któremu przewodzi marszałek Jarosław Dworzański zostały przedstawione najważniejsze elementy, znajdujące się w projekcie tego dokumentu. Zaprezentowali je eksperci pracujący nad strategią: prof. Jacek Szlachta, dr hab. Wojciech Dziemianowicz i prof. Bogusław Plawgo.

 • Dobry czas na przedsiębiorczość

  Miniaturka artykułu
  2012-11-29 00:00:00

  Wzmocnienie konkurencyjności naszej gospodarki, promowanie przedsiębiorczości – m.in. takie cele będzie zakładać zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. W środę, 28 listopada, jej główne założenia, wypracowane przez grupy tematyczne, poznali uczestnicy Podlaskiego Forum Gospodarczego.

 • Spotkania tematyczne już za nami

  Miniaturka artykułu
  2012-11-05 14:51:35

  Zwiększenie dostępności komunikacyjnej, walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, promowanie postaw przedsiębiorczych, wykorzystanie przygranicznego położenia czy wreszcie wzmocnienie konkurencyjności podlaskiej gospodarki – to tylko niektóre cele związane z rozwojem regionu, zaproponowane przez grupy tematyczne.

 • Konkurencyjna gospodarka sprzyja rozwojowi regionu

  Miniaturka artykułu
  2012-10-29 00:00:00

  Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki oraz rozwijanie krajowych i międzynarodowych powiązań gospodarczych naszego regionu to główne cele, które znalazły się w raporcie przygotowanym przez grupę gospodarczą. Został on przedstawiony w piątek, 26 października.

 • Wieś musi być przedsiębiorcza

  Miniaturka artykułu
  2012-10-24 09:01:05

  Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, wykorzystanie przygranicznego położenia i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa – to cele, które zakłada zespół pracujący nad spójnością terytorialną i rozwojem lokalnym. We wtorek, 23 października, przedstawił na spotkaniu raport z prac.

 • Szansa dla miast

  Miniaturka artykułu
  2012-10-23 12:51:53

  O wyzwaniach i szansach, które stoją przed obszarami miejskimi rozmawiali w poniedziałek, 22 października, uczestnicy trzeciego już spotkania tematycznego. W jego trakcie został zaprezentowany raport przygotowany przez grupę miejską.

 • Zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze

  Miniaturka artykułu
  2012-10-21 20:02:42

  Takie ma być województwo Podlaskie w 2030 roku. Na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, które odbyło się w czwartek (18.10.) została zaprezentowana wizja rozwoju regionu. Będzie ona zawarta w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

 • Ludzie to nasz kapitał

  Miniaturka artykułu
  2012-10-17 10:42:00

  Ujemny przyrost naturalny, migracja, ubóstwo i wykluczenie społeczne – to problemy, które są coraz bardziej odczuwalne w naszym regionie. Ale mamy się też czym pochwalić – jesteśmy społeczeństwem młodym, aktywnym i dobrze wykształconym, na dodatek z dużym potencjałem kształcenia. Tak wynika z raportu przedstawionego na spotkaniu zespołu tematycznego, zajmującego się kapitałem ludzkim i społecznym, które odbyło się 16 października. Ten temat bardzo interesuje Podlasian, świadczyła o tym wysoka frekwencja na spotkaniu (ponad 50 osób) oraz gorąca dyskusja, jaka wywiązała się po zakończeniu prezentacji raportu.

 • Jak ma się rozwijać infrastruktura i środowisko

  Miniaturka artykułu
  2012-10-16 00:00:00

  Na to pytanie poznaliśmy już wstępną odpowiedź w poniedziałek, 15 października. Wtedy odbyło się pierwsze spotkanie tematyczne, poświęcone infrastrukturze i środowisku. A zespół, który pracuje nad tym obszarem tematycznym, przedstawił raport ze swoich dotychczasowych prac.