Konsultacje z parlamentarzystami

6 maja odbyło się kolejne spotkanie poświęcone Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, którego gospodarzem był marszałek Jarosław Dworzański. Wzięli w nim udział parlamentarzyści województwa podlaskiego.

Podczas spotkania kluczowi eksperci, pracujący nad dokumentem, prof. Jacek Szlachta, prof. Bogusław Plawgo, prof. Janusz Zaleski oraz dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Daniel Górski przedstawili cele i kierunki rozwoju regionu. – W Strategii staraliśmy się odwzorować nową doktrynę polityki regionalnej Unii Europejskiej, zakładającą wspieranie potencjałów rozwojowych regionów – powiedział prof. Szlachta.

O dokumencie mówił też prof. Janusz Zaleski, który wraz ze swoim zespołem przeprowadził jego ewaluację: – Strategia to zapis wspólnego marzenia o tym, jak ma wyglądać województwo za dziesięć, dwadzieścia lat. Oceniam ją bardzo wysoko i pozytywnie.

Po prezentacji przyszedł czas na dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał poseł Jarosław Zieliński (PiS), który powiedział m.in., że w nowa Strategia jest zbyt ogólna i brakuje w niej oceny poprzedniego dokumentu. Z kolei poseł Lech Kołakowski (PiS) podkreślał głównie konieczność stworzenia dobrych połączeń komunikacyjnych oraz wspierania dawnych miast wojewódzkich – Łomży i Suwałk.

Posłanka Bożena Kamińska (PO) odniosła się natomiast do kwestii finansowania inwestycji: – Budżet na lata 2014-2020 to nie tylko środki UE. To też pieniądze z budżetu państwa, o które warto walczyć. Trzeba też zwrócić uwagę na partnerstwo publiczno-prywatne. Bez niego nie uda się zrealizować wielu ważnych przedsięwzięć.

Swoje uwagi do dokumentu zgłosił też poseł Dariusz Piontkowski (PiS), który zasugerował wpisanie do Strategii przynajmniej kilku kluczowych dla rozwoju regionu inwestycji.

Eksperci odnieśli się do wszystkich propozycji, zgłaszanych przez parlamentarzystów. Podkreślali przede wszystkim, że Strategia ma być dokumentem-matką dla innych, bardziej szczegółowych programów, takich jak np. program regionalny. Dlatego powinna zachować swój ogólny charakter.

Marszałek Jarosław Dworzański podziękował uczestnikom spotkania za żywą i ciekawą dyskusję. Zaprosił ich także na konsultacje społeczne Strategii w Białymstoku, które odbędą się 7 maja.

W spotkaniu wzięli udział posłowie: Bożena Kamińska, Damian Raczkowski, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Zieliński, Dariusz Piontkowski, Lech Kołakowski oraz przedstawiciel senatora Tadeusza Arłukowicza Radosław Puśko.

Dodana: 7 maj 2013 08:36

Zmodyfikowana: 7 maj 2013 08:37