Konsultacje Programu Podlaskie Otwarte, realizującego cel Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

Zapraszamy do udziału w konsultacjach mieszkańców województwa, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje nauki i kultury.

Projekt programu konsultować można na spotkaniach regionalnych:

25 marca w Suwałkach, w godzinach 14 – 17, siedziba Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91.
9 kwietnia w Łomży, w godzinach 14 – 17, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, ul. Krzywe Koło 9.
16 kwietnia w Białymstoku, w godzinach 16 – 18, Kawiarnio-Księgarnia „Spółdzielnia”, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/1
oraz online od 9.03.2015 r. do 16.04.2015 r. za pomocą formularza, który dostępny jest na stronie internetowej: http://podlaskieotwarte.pl/dzialania-w-projekcie2/item/307-prace-nad-programem-podlaskie-otwarte

Organizatorami konsultacji są: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Program  pn. Podlaskie Otwarte jest rozwinięciem i uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego odnośnie otwartości, czyli: różnorodności kulturowej, współpracy, partnerstwa i kontaktów transgranicznych, uwzględniając także wypracowanie rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału społecznego (zgodnie z diagnozą w Strategii).”

Do prac nad programem została powołana Grupa Sterująca (GS). W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup społecznych i eksperci, m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego (w tym: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Podlaskiej Sieci Organizacji Pozarządowych oraz partnerzy gospodarczy i naukowi.

W prace nad tworzeniem programu zaangażowane są również wszystkie inne zainteresowane osoby i lokalni liderzy z powiatów województwa podlaskiego. W ramach prac nad programem odbywały się subregionalne, moderowane spotkania robocze. Postulaty i pomysły zgłoszone podczas lokalnych spotkań roboczych były na bieżąco przekazywane GS.

Przed nami konsultacje, które zakończą proces tworzenia programu.

Dodana: 10 marzec 2015 14:47

Zmodyfikowana: 10 marzec 2015 14:58