Konsultacje nowego RPOWP 2014-2020

Dziś, 15 listopada, ruszyły konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Do 2 stycznia 2014 roku czekamy na uwagi mieszkańców, zgłoszone na formularzu konsultacyjnym.

Projekt określa kierunki regionalnej interwencji, które będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020. Przedstawione w dokumencie obszary wsparcia wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz najważniejsze unijne i krajowe dokumenty w zakresie nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jak również wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego.

Za pośrednictwem strony rpowp.wrotapodlasia.pl możecie Państwo zapoznać się z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 i wypełnić formularz konsultacyjny.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 z udostępniany jest również do wglądu w Punkcie Informacyjnym Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek w godz. 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w czterech miastach:

  • 27 listopada - w Białymstoku, aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku,
    ul. Świerkowa 20,
  • 28 listopada - w Bielsku Podlaskim, Centrum Integracji Europejskiej przy Hotelu Unibus, ul. Widowska 4,
  • 5 grudnia - w Łomży, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, ul. Akademicka 1,
  • 6 grudnia - w Suwałkach, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, ul. Innowacyjna 1.

Ponadto przewidziane są również osobne spotkania m.in. z przedsiębiorcami, przedstawicielami uczelni czy organizacji pozarządowych.

Więcej na stronie rpowp.wrotapodlasia.pl

Dodana: 15 listopad 2013 08:41

Zmodyfikowana: 15 listopad 2013 09:07