Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Od 13 kwietnia do 16 maja 2016 roku trwają konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

W ich ramach Ministerstwo Rozwoju zaprasza na konferencję, która odbędzie się 27 kwietnia 2016 roku. Jest ona skierowana do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Polski Wschodniej.

Program konferencji (miejsce: sala kinowa MR, wejście od ul. Wspólnej 2/4)

  • 10.30 - 11.00:     Rejestracja uczestników
  • 11.00 - 11.10:     Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
  • 11.10 - 11.20:     Plan Transportowy dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, jako wypełnienie warunku ex ante
  • 11.20 - 11.40:     Wnioski i rekomendacje dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w zakresie transportu drogowego
  • 11.40 - 12.20:     Założenia i wnioski Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
  • 12.20 - 14.00:     Dyskusja i jej podsumowanie

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie programu Polska Wschodnia.

 

Dodana: 26 kwiecień 2016 12:10

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2016 12:19