Konsultacje RPOWP w Białymstoku. Przyszły tłumy

Aula Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej była wypełniona po brzegi. Ponad 220 osób wzięło udział w pierwszym z cyklu spotkań konsultacyjnych. – Liczę, że po zakończeniu konsultacji będziemy mogli wszyscy podpisać się pod nowym RPO, tak jak uczyniliśmy to w przypadku Strategii – zapowiedział marszałek Jarosław Dworzański.

Spotkanie zaczęło jednak zupełnie innym akcentem. Marszałek przypomniał zebranym, że właśnie w dniu spotkania, czyli 27 listopada, Bielsk żegna swojego wieloletniego gospodarza – burmistrza Eugeniusza Berezowca. – Nasza samorządowa rodzina straciła kogoś bliskiego. Zmarł znakomity samorządowiec – powiedział Jarosław Dworzański i poprosił o uczczenie pamięci zmarłego minutą ciszy.

Strategia wyznacza cele

Dopiero potem zebrani powrócili do tematu spotkania, czyli do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. W jego kontekście wielokrotnie przypominana była Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, którą radni przyjęli 9 września. – Właśnie w oparciu o Strategię możemy tworzyć naprawdę wartościowe dokumenty operacyjne. Liczę, że taki będzie RPO 2014-2020 – stwierdził marszałek.

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, ocenił, że środki z mijającej właśnie perspektywy zostały dobrze wykorzystane. – Trzeba równie dobrze zaprojektować także nowy program, aby rozwiązywał nasze kluczowe problemy.

A jak go możemy zaprojektować? Wszelkie uwarunkowania, cele i wskaźniki, wynikające z dokumentów unijnych i krajowych, wyjaśnił zebranym Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO i szef grupy roboczej, która pracowała nad projektem. Odniósł się również do celów i kierunków rozwoju, jakie wyznacza nam Strategia. – Pamiętajmy jednak, że RPO jest tylko jednym z narzędzi jej realizacji. Potrzebujemy znacznie więcej środków niż w ramach programu regionalnego. Gdzie ich szukać? Musimy sięgać po pieniądze zewnętrzne, np. z programów krajowych – stwierdził Daniel Górski. Dla porównania podał alokacje tych programów, np. w PO Infrastruktura i Środowisko do dyspozycji będą 24 mld euro, w PO Inteligentny Rozwój – 7,6 mld euro. A w całym RPOWP – raptem ponad miliard euro.

Duże pieniądze w programach krajowych

Podczas dyskusji, jaka miała miejsce po prezentacji projektu, eksperci, obecni w auli UwB, wielokrotnie wracali do tego wątku. Zwłaszcza że większość uczestników dyskusji miała jeden postulat – więcej pieniędzy. Na różne cele: drogi, służbę zdrowia, obiekty sportowo-rekreacyjne…

–  Naprawdę duże pieniądze czekają w programach krajowych. I tam trzeba sięgać, by finansować duże infrastrukturalne inwestycje. My powinniśmy się skupić na priorytetach, jakimi są: konkurencyjna gospodarka, konkurencyjne przedsiębiorstwa, dobre miejsca pracy – wyliczał prof. Bogusław Plawgo, członek Komitetu Sterującego (który odpowiada za wdrażanie Strategii i przygotowanie RPO). – Powinniśmy skupić się na tym, jak te pieniądze najefektywniej wydać. Musimy zastanawiać się nad każdą złotówką.

A podczas dyskusji padło kilka propozycji, jak te złotówki wydać. Jerzy Sienkiewicz z Podlaskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego zwrócił np. uwagę na rolę edukacji. – To od niej w dużym stopniu zależy, czy będziemy kreatywni i przedsiębiorczy. Trzeba uczyć tego w szkołach. Tymczasem w szkołach gminnych dzieci często nawet nie mają kontaktu z techniką, nie mają możliwości, by robić doświadczenia, a tam przecież też są talenty – ocenił.

Z kolei Paweł Szrajber ze Stowarzyszenia Kolejowe Podlasie niepokoił się, czy 40 mln euro, zakładane w projekcie na kolej, starczy na planowaną modernizację linii kolejowych w regionie. I tu również padła odpowiedź: duże pieniądze na kolej pójdą z programów krajowych, a z RPOW są jedynie uzupełnieniem.

Prof. Tadeusz Popławski z Politechniki Białostockiej  wskazywał w dyskusji na potrzebę wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. – Te duże sobie poradzą, to zachodnie koncerny. Trzeba wspierać nasze, te małe.

Ale do tego nie trzeba było nikogo na sali przekonywać. – Wspieranie przedsiębiorczości widać niemal w każdym działaniu w tym projekcie – przyznał prof. Plawgo.

– Najważniejsi są ludzie. To oni tworzą przedsiębiorstwa, miejsca pracy. To im zawdzięczamy rozwój regionu – stwierdził dyrektor Górski.

Czekamy na opinie

I zachęcił do dokładnego przeanalizowania projektu. – Wiem, że jest obszerny, ale każdy znajdzie w nim obszar, który go zainteresuje. Mamy czas, by przygotować najlepsze projekty, które będą realizowały ambitne cele.

Dyrektor przypomniał też, że uwagi do projektu można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl – do 2 stycznia 2014 roku. A kolejne spotkanie w ramach konsultacji już w czwartek, 5 grudnia, w Łomży, dzień później w Suwałkach. Natomiast 18 grudnia spotkamy się w Bielsku Podlaskim.

 

Dodana: 28 listopad 2013 09:13

Zmodyfikowana: 28 listopad 2013 09:14