Konkurencyjna gospodarka sprzyja rozwojowi regionu

Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki oraz rozwijanie krajowych i międzynarodowych powiązań gospodarczych naszego regionu to główne cele, które znalazły się w raporcie przygotowanym przez grupę gospodarczą. Raport został przedstawiony w piątek, 26 października.

Realizacja tych celów ma służyć rozwojowi regionu. A jego wskaźnikiem jest wielkość PKB na mieszkańca. Niestety, Podlaskie pod tym względem znacząco odstaje od innych, lepiej rozwiniętych województw. Głównymi problemami, z którymi boryka się region, są m.in. niska produktywność, zbyt mała liczba przedsiębiorstw w stosunku do liczby mieszkańców, niska konkurencyjność firm i niska atrakcyjność inwestycyjna czy niewystarczające nakłady na badania i rozwój.

– Ale region posiada też pozytywne wyróżniki. Przede wszystkim dobrze rozwijający się sektor przetwórstwa rolno-spożywczego, a zwłaszcza przetwórstwa mleka, a także przedsiębiorstwa, które cechują się wysoką innowacyjnością i konkurencyjnością – stwierdził Marek Dźwigaj, moderator zespołu. Dlatego cele zakładają właśnie wzmacnianie konkurencyjności, bo na nią składają się też inne, ważne elementy: zwiększenie eksportu i wydatków na działalność innowacyjną.

Raport wywołał żywą i pełną emocji dyskusję. Część uczestników spotkania wskazywała na turystykę, jako zagadnienie, którego zabrakło w raporcie, a które – ich zdaniem – ma duży wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Podlaskiem.

– Turystyka nie zostanie pominięta – zapewniał Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO. – Musimy jednak wskazać pewne obszary, na których ma szansę się rozwijać. Nie wszystkie części naszego województwa są atrakcyjne turystycznie. Ale są też takie miejsca, w których turystyka może być głównym źródłem utrzymania mieszkańców. Mam tu na myśli przede wszystkim  obszary chronione, takie jak np. Białowieża. Dyrektor Górski dodał też, że w Strategii zostaną uwzględnione pewne rodzaje turystyki – kwalifikowana i zdrowotna. 

Natomiast Elżbieta Filipowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich stwierdziła, że potrzebne są po prostu dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, bez względu na to, czy będzie to działalność turystyczna czy inna branża. Podkreśliła jednak potrzebę tworzenia podstawowych usług dla ludności, zwłaszcza w małych miejscowościach. 

Jeszcze więcej emocji wywołała kwestia, czy w Strategii należy wskazywać konkretne, kluczowe dla województwa branże, które będą mogły liczyć na większe wsparcie. Za takim rozwiązaniem opowiedzieli się głównie przedstawiciele firm konsultingowych, którzy byli obecni na spotkaniu. Ale większość uczestników była przeciwnego zdania. – Nie rozmawiajmy o konkretnych branżach. Najważniejsze jest, by firmy osiągały większe zyski i rozwijały eksport – postulował dr Wojciech Winogrodzki, prezes Podlaskiego Związku Pracodawców. W podobnym duchu wypowiedział się też Mirosław Leśniewski, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku: – Wskazywanie branż jest niepotrzebne. Musimy nauczyć się myślenia w kategoriach rozwoju gospodarczego.

W obronie wolnego rynku stanęli też podlascy samorządowcy. Jarosław Siekierko, burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, udowadniał, na przykładzie terenów inwestycyjnych w tym mieście, że ograniczanie dostępu do nich firmom tylko ze względu na branżę byłoby błędem. Również Krzysztof Jaworowski, wójt gminy Brańsk, był przeciwny takiemu podejściu. I radził, by skupić się na przedstawionych w raporcie celach, niż spierać się o to, czy pewne gałęzie gospodarki mają być traktowane priorytetowo.

Głos w dyskusji zabrała też Elżbieta Skrzydlewska, dziekan Wydziału Farmaceutycznego UMB. Podkreśliła, że w kontekście zaprezentowanych celów potrzebne są także mechanizmy, łączące naukę i przedsiębiorstwa.

Raport został pozytywnie przyjęty przez uczestników. W swoich wypowiedziach zwracali uwagę na słuszność zaprezentowanych celów. Dobrze ocenili też poziom merytoryczny całego dokumentu.

Dyrektor Górski podziękował za opinie, jakie przedstawili goście na spotkaniu. Zapewnił, że przynajmniej niektóre z nich znajdą odzwierciedlenie w różnych opracowaniach programowych. Zachęcił też do zgłaszania kolejnych uwag do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

 

Dodana: 29 październik 2012 00:00

Zmodyfikowana: 19 listopad 2012 10:10