Konkurs dla przedsiębiorców zaprzyjaźnionych z Naturą 2000

Specjalnie dla nich został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (działaniw 1.5). Mogą uzyskać wsparcie na inwestycje w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

– Często słyszymy, że Natura 2000 to same problemy, zwłaszcza z prowadzeniem inwestycji. Dlatego szukamy takich rozwiązań, które pomogą rozwijać się przedsiębiorcom właśnie na tych terenach – powiedział na konferencji prasowej Maciej Żywno, wicemarszałek województwa.

Jednym z takich rozwiązań jest konkurs w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Chodzi tu o takie gminy województwa podlaskiego, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 jest wyższy od średniej unijnej, która wynosi aktualnie 18,12 proc.

W konkursie startować mogą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. A wsparcie przewidziane jest m.in. na projekty dotyczące działalności inwestycyjnej, w tym m.in. na: założenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów wcześniej nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Wnioski można składać od 19 września do 24 października 2016 roku do godziny 15.30. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r. Budżet wynosi 20 mln zł.

– W pozostałych konkursach dla przedsiębiorców premiowana jest zwłaszcza innowacyjność, tu skupiamy się raczej na tworzeniu nowych miejsc pracy i powiększaniu dochodu lokalnej społeczności – wyjaśniła Emilia Malinowska, dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw UMWP.

Więcej na stronie rpo.wrotapodlasia.pl

Dodana: 22 sierpień 2016 13:02

Zmodyfikowana: 22 sierpień 2016 13:02