Konferencja na Politechnice Białostockiej rozpoczęła wspólny projekt 7 krajów nadbałtyckich GoSmart BSR

6 grudnia odbyła się na Politechnice Białostockiej konferencja oficjalnie inaugurującą projekt “Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej – GoSmart BSR”. W konferencji uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski, rektor Politechniki Białostockiej Lech Dzienis, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Andrzej Parafiniuk.

- Rozpoczynamy program, który łączy się z tym czym Politechnika Białostocka się zajmuje. Jesteśmy znani z innowacyjnych rozwiązań. Od wielu lat rozwijamy też współpracę międzynarodową. Ten projekt to kolejny etap w działalności Politechniki Białostockiej, rozwój smart specjalizacji poprzez współpracę międzynarodową – powiedział rozpoczynając konferencję rektor PB Lech Dzisnis.

Liderem projektu jest Politechnika Białostocka, za projekt odpowiada Wydział Inżynierii Zarządzania PB. Partnerem regionalnym jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

- Województwo podlaskie z racji położenia jest województwem peryferyjnym, ale też z racji położenia to dobry początek na współpracę ze wschodem. Jako tez jedyne w Polsce należymy do organizacji regionów peryferyjnych i nadmorskich. Inicjatywa projektu idealnie wpisuje się w naszą strategię województwa podlaskiego, strategię inteligentnych specjalizacji,

Mam nadzieję, że ten projekt faktycznie przyczyni się do współpracy naszych przedsiębiorców z  przedsiębiorcami  krajów basenu Morza Bałtyckiego, ale też uaktywnienie w innych obszarach My jako samorząd będziemy brać czynny udział w projekcie – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński gratulując inicjatywy i życząc sukcesu. Do gratulacji i życzeń przyłączył się wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski.

Kierownik projektu dr hab. Inż. Wiesław Urban przedstawił zebranym założenia projektu, koszty, partnerów i cele.

- Nasz projekt to szansa na skuteczną komercjalizację prac naukowych na potrzeby rozwoju gospodarki w skali międzynarodowej. GoSmart łączy bowiem sprawy badań z praktycznymi wynikami, kładąc nacisk na te drugie. Projekt dotyczy tego, czym zajmujemy się na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB, czyli wspieraniem rozwoju biznesu. Chodzi o zbudowanie trwałego systemu, który będzie wspierał internacjonalizację oraz innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze państw bałtyckich. Mamy nadzieję, że jeśli ten system nam się uda, to będzie on rozszerzony na cały obszar krajów unijnych, a wypracowane dobre praktyki będą wykorzystywane przez wszystkie kraje.- powiedział kierownik projektu Wiesław Urban.

GoSmart BSR stanowi przykład projektu, gdzie prace naukowe będą wdrażanie praktycznie, i to na skalę międzynarodową -  w siedmiu krajach regionu Morza Bałtyckiego. Projekt ma stworzyć trwały system współpracy międzynarodowej, służący poszukiwaniu możliwości rozwoju działalności firm regionalnych na międzynarodową skalę. Zakłada rozwijanie inteligentnych specjalizacji łączących poszczególne regiony w różnych krajach, przede wszystkim poprzez zwiększenie umiędzynarodowienia biznesu.  Kolejnym zadaniem jest wprowadzenie innowacji w lokalnych przedsiębiorstwach. Stworzona ma być sieć współpracy instytucji ze sfery biznesu, administracji i nauki z Polski, Finlandii, Danii, Niemiec, Estonii, Litwy i Łotwy. Politechnika Białostocka jest jedynym partnerem naukowym w projekcie, wyniki przeprowadzonych badań będą stanowiły podstawę do dalszych prac wdrożeniowych przez pozostałych partnerów zajmujących się wspieraniem rozwoju firm w poszczególnych regionach. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,38 mln euro w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1,76 mln euro.

Informacja o projekcie GoSmart BSR

Podstawowe informacje o projekcie

  • Źródło finansowania projektu: Interreg Region Morza Bałtyckiego
  • Budżet: 1,76 mln euro
  • Kwota dofinansowania: 1,38 mln euro
  • Okres realizacji: 3 lata, październik 2017 – wrzesień 2020
  • Lider projektu: Politechnika Białostocka
  • Partnerstwo: regiony z sześciu krajów wokół Bałtyku
  • Oznaczenie projektu: #R041 GoSmart BSR

Politechnika Białostocka rozpoczęła realizację projektu pt. „Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej” (Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart BSR). Partnerem regionalnym projektu jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

Cel projektu

GoSmart BSR łączy badania naukowe z praktycznymi wynikami, kładąc nacisk na te drugie. Projekt ma na celu zbudowanie trwałego systemu – sieci współpracy – który będzie wspierał internacjonalizację oraz innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze państw bałtyckich. Sieć uwzględni współpracę instytucji ze sfery biznesu, administracji i nauki z siedmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego – Polski, Finlandii, Danii, Niemiec, Estonii, Litwy i Łotwy. Politechnika Białostocka jest jedynym partnerem naukowym w projekcie, wyniki przeprowadzonych badań będą stanowiły podstawę do dalszych prac wdrożeniowych przez pozostałych partnerów zajmujących się wspieraniem rozwoju firm w swoich regionach.

Partnerstwo

Liderem projektu jest Politechnika Białostocka, za projekt odpowiada Wydział Inżynierii Zarządzania PB. Partnerem regionalnym jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która czynnie zaangażowała się w przygotowanie wniosku projektowego i obecnie ściśle współpracuje w projekcie z Politechniką. W projekt GoSmart BSR włączyły się również Vidzeme Planning Region (Łotwa), Valga Town Government (Estonia), Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Litwa), Kouvola Innovation Ltd. (Finlandia) Hamburg Institute of International Economics (Niemcy) i Business Aabenraa (Dania).

Działania projektowe

W projekcie zostaną określone inteligentne specjalizacje w układzie międzynarodowym, przeprowadzone badania nad nowymi kierunkami rozwojowymi oraz opracowane modele internacjonalizacji przedsiębiorstw. Wyniki badań zostaną wdrożone w praktyce – powstanie sieć współpracy, która będzie integrowała przedsiębiorców oraz instytucje badawczo-rozwojowe z krajów zaangażowanych w projekt.

Efekty dla regionu

GoSmart BSR stanowi przykład projektu, gdzie prace naukowe będą wdrażanie praktycznie, i to na skalę państw bałtyckich. Projekt doprowadzi do uruchomienia trwałego systemu współpracy międzynarodowej, który będzie poszukiwał możliwości rozwinięcia działalności firm regionalnych na międzynarodową skalę oraz służył ściąganiu innowacji do naszych przedsiębiorstw. Już w trakcie projektu określona liczba firm będzie mogła skorzystać z usług tego systemu, po jego zakończeniu system będzie świadczył wyspecjalizowane usługi dla firm z regionu w zakresie umiędzynarodowienia i innowacyjności. Projekt przyczyni się do rozwoju firm z regionu.

Zespół projektowy z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB

Menedżerowie projektu i badacze: dr Anna Bagieńska, dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, mgr inż. Łukasz Dragun, dr inż. Joanna Godlewska, dr Alicja Gudanowska, mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka, mgr inż. Patrycja Rogowska, dr Joanna Samul, dr Anna Tomaszuk.

Dodana: 7 grudzień 2017 08:56

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2017 08:56