Komisja Europejska przyjęła Program Operacyjny Polska Wschodnia

Ten wart 2 mld euro program jest skierowany do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

PO PW 2014-2020 jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego wschodniego makroregionu. Ma się przyczynić do wzrostu jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji do poprawy jakości życia mieszkańców.

- Program przede wszystkim pomoże firmom z Polski Wschodniej wzmocnić konkurencyjność w oparciu o innowacje, a młodym ludziom wystartować z perspektywicznym biznesem. Wspierając rozwój przedsiębiorczości w makroregionie, nie rezygnujemy także z inwestycji w infrastrukturę. Znaczna część jego środków - ponad 1,2 mld euro - przeznaczona będzie na ważne z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu projekty, z zakresu infrastruktury drogowej, kolejowej oraz transportu miejskiego - podkreśla Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.

Głównymi beneficjentami będą przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP PLK S.A. Program z budżetem w wysokości 2 mld euro z polityki spójności, czyli ponad 8 mld zł będzie wzmacniał i uzupełniał działania wspierane ze środków programów regionalnych i krajowych.

Więcej na www.funduszeeuropejskie.gov.pl (link)

Dodana: 18 grudzień 2014 14:56

Zmodyfikowana: 18 grudzień 2014 14:56