Kolejne spotkanie z ekspertem Komisji Europejskiej

Kolejne spotkanie z ekspertem Komisji Europejskiej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, samorządów i urzędu marszałkowskiego z Jackiem Walendowskim, ekspertem Komisji Europejskiej.

Spotkanie 29 maja, podobnie jak wcześniejsze, dotyczyło badania realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej w naszym regionie.

W pierwszej części, przedstawiony został raport podsumowujący badanie „Usługi dla MŚP w Województwie Podlaskim (model popytowy)”. Głównym celem badania było dostarczenie praktycznego wsparcia dla Instytucji Zarządzającej RPOWP w usprawnieniu realizacji działania 1.4., które jest m.in. adresowane do instytucji otoczenia biznesu (IOB).

W drugiej części spotkania, uczestnicy zapoznali się z działalnością oraz dobrymi praktykami, które są realizowane w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach.

Badanie jest ważne, ponieważ ma wskazać, jak zaprogramować pomoc unijną dla IOB, a pośrednio – dla firm. Będzie również rzutowało na kształt przyszłych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, jak i perspektywę po roku 2020.

Relacja z pierwszego spotkania

 

Dodana: 4 czerwiec 2018 13:30

Zmodyfikowana: 26 marzec 2019 14:04