Jest już PO Infrastruktura i Środowisko

Komisja Europejska przyjęła ten największy polski program na lata 2014-2020. Jego budżet to 27,4 mld euro.

- Podobnie jak w jego poprzednik w mijającej perspektywie, Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną. Przeznaczymy je także na ochronę zdrowia i kulturę - powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro, czyli ok. 115 mld zł. - Najwięcej środków zasili przedsięwzięcia transportowe, a więc drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Następny w kolejności będzie sektor ochrony środowiska. Na znaczeniu, w porównaniu do lat 2007-2013, zyskają także energetyka i służba zdrowia, szczególnie systemy ratownictwa medycznego - poinformowała minister. Głównymi odbiorcami wsparcia będą podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy.

Więcej na www.funduszeeuropejskie.gov.pl (link)

Dodana: 19 grudzień 2014 13:49

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2014 13:49