Jedwabne i Hajnówka z programami rewitalizacji

Zarząd Województwa zatwierdził je we wtorek, 19 czerwca. Tym samym, w naszym województwie już 44 gminy przygotowały programy odnowy.

Każda z nich musiała wyznaczyć teren, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjnej.

Jedwabne:
remonty budynków, nowe skwery i szkolenia

Obszar w mieście Jedwabne wyznaczają ulice: 3 Maja, Łomżyńska, Nowa, Ogrodowa, Piękna, plac Jana Pawła II, Poświętna, Przestrzelska, Przytulska, Raginisa, Rembielińskiego, Sadowa, Spółdzielcza, Stary Rynek, Stawiskowska, Szkolna, Wesoła i Wojska Polskiego. Teren obejmuje także plac 250-lecia, ulicę Sadową, Stawiskowską oraz Żwirki i Wigury.

Powierzchnia obszaru rewitalizacji w gminie Jedwabne wynosi 98 ha (0,62 proc. powierzchni gminy) i zamieszkiwana jest przez 1323 osób (24,15 proc. mieszkańców).

Program zakłada szereg przedsięwzięć, m.in.: remont budynków komunalnych oraz przylegających do nich budynków gospodarczych na placu Jana Pawła II, ul. Przestrzelskiej, Przytulskiej, Szkolnej, zagospodarowanie parku miejskiego na placu Jana Pawła II (nasadzenia, usunięcie chorych drzew, nowe ławki, rabaty, wiata przystankowa, modernizacja oświetlenia), remont budynku remizy strażackiej, zagospodarowanie skweru w obrębie cmentarza przy ul. Cmentarnej i skweru w obrębie zabytkowego dworu przy ul. Pięknej. Gmina planuje również zagospodarowanie terenu  w obrębie zbiornika rekreacyjnego przy ul. Pięknej (nasadzenia, plac zabaw, siłownia zewnętrzna). W programie znalazła  się również organizacja szkoleń, kursów zawodowych dla osób bezrobotnych, zajęć poszerzających wiedzę dzieci i młodzieży, przygotowujących do zawodu, zajęć z bezpieczeństwa drogowego i na temat przestępstw, zajęć  kulturalnych i sportowych, szkoleń dla osób starszych z obsługi komputera, poczty mailowej, internetu.

Koszt tych działań wynosi 4,5 mln zł, na które gmina zamierza uzyskać dofinansowanie unijne.

Hajnówka:
boiska, centra dla seniorów, staże

W gminie Hajnówka teren, który obejmie rewitalizacja, składa się z sołectw: Borek, Borysówka, Dubicze Osoczne, Dubiny - Główna, Nowokornino, Rzepiska i Wasilkowo.

Tak wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi 0,98 proc. powierzchni gminy i zamieszkiwany jest przez 876 osób, co stanowi 21,57 proc. liczby mieszkańców.

Program składa się z wielu projektów. To m.in.: wykonanie terenów rekreacyjnych przy Gminnym Centrum Kultury w Dubinach (alejki parkowe, altana, miejsce do grillowania, stojaki na rowery, miejsce na ognisko, oświetlenie, nasadzenia, plac zabaw), boisk do piłki nożnej oraz siatkówki, zaadoptowanie pomieszczeń w Centrum Etnograficzno-Ekumenicznym w Dubinach dla klubu seniora (prace budowlane, wyposażenie w meble, sprzęt multimedialny, AGD i RTV oraz sprzęt fitness), utworzenie filii Gminnego Centrum Kultury w świetlicy wiejskiej w Borysówce, utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Nowokorninie, remont świetlicy wiejskiej i utworzenie zewnętrznej siłowni rekreacyjnej w Rzepiskach, adaptacja byłej zlewni mleka w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej, przebudowa świetlicy wiejskiej, wykonanie placu zabaw i oznakowanie drogi w Borku. Gmina planuje również rozbudowę, modernizację i wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach. Program obejmuje również szkolenia i doradztwo zawodowe, staże dla bezrobotnych, warsztaty i spotkania na temat historii regionu (warsztaty o tkaninie ludowej, tworzenie księgozbioru), zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, warsztaty teatralno-filmowe i „kino pod gwiazdami” w Dubinach, nauka gry w szachy, lekcje piłki nożnej oraz tenisa w szkołach w Dubinach i w Nowokorninie oraz w świetlicach wiejskich w Borysówce, Nowokorninie, Borku, reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich na całym obszarze rewitalizowanym (Dubiny, Borysówka, Nowokornino, Rzepiska, Dubicze Osoczne) powstanie Akademii Aktywnego Seniora w Dubinach.

Koszt tych działań to 9,4 mln zł. Gmina planuje uzyskać na ten cel dofinansowanie unijne.

Zarząd Województwa zatwierdził je dziś, 19 czerwca. Tym samym, w naszym województwie już 44 gminy przygotowały programy odnowy.

Każda z nich musiała wyznaczyć teren, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjnej.

Jedwabne:
remonty budynków, nowe skwery i szkolenia

Obszar w mieście Jedwabne wyznaczają ulice: 3 Maja, Łomżyńska, Nowa, Ogrodowa, Piękna, plac Jana Pawła II, Poświętna, Przestrzelska, Przytulska, Raginisa, Rembielińskiego, Sadowa, Spółdzielcza, Stary Rynek, Stawiskowska, Szkolna, Wesoła i Wojska Polskiego. Teren obejmuje także plac 250-lecia, ulicę Sadową, Stawiskowską oraz Żwirki i Wigury.

Powierzchnia obszaru rewitalizacji w gminie Jedwabne wynosi 98 ha (0,62 proc. powierzchni gminy) i zamieszkiwana jest przez 1323 osób (24,15 proc. mieszkańców).

Program zakłada szereg przedsięwzięć, m.in.: remont budynków komunalnych oraz przylegających do nich budynków gospodarczych na placu Jana Pawła II, ul. Przestrzelskiej, Przytulskiej, Szkolnej, zagospodarowanie parku miejskiego na placu Jana Pawła II (nasadzenia, usunięcie chorych drzew, nowe ławki, rabaty, wiata przystankowa, modernizacja oświetlenia), remont budynku remizy strażackiej, zagospodarowanie skweru w obrębie cmentarza przy ul. Cmentarnej i skweru w obrębie zabytkowego dworu przy ul. Pięknej. Gmina planuje również zagospodarowanie terenu  w obrębie zbiornika rekreacyjnego przy ul. Pięknej (nasadzenia, plac zabaw, siłownia zewnętrzna). W programie znalazła  się również organizacja szkoleń, kursów zawodowych dla osób bezrobotnych, zajęć poszerzających wiedzę dzieci i młodzieży, przygotowujących do zawodu, zajęć z bezpieczeństwa drogowego i na temat przestępstw, zajęć  kulturalnych i sportowych, szkoleń dla osób starszych z obsługi komputera, poczty mailowej, internetu.

Koszt tych działań wynosi 4,5 mln zł, na które gmina zamierza uzyskać dofinansowanie unijne.

Hajnówka:
boiska, centra dla seniorów, staże

W gminie Hajnówka teren, który obejmie rewitalizacja, składa się z sołectw: Borek, Borysówka, Dubicze Osoczne, Dubiny - Główna, Nowokornino, Rzepiska i Wasilkowo.

Tak wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi 0,98 proc. powierzchni gminy i zamieszkiwany jest przez 876 osób, co stanowi 21,57 proc. liczby mieszkańców.

Program składa się z wielu projektów. To m.in.: wykonanie terenów rekreacyjnych przy Gminnym Centrum Kultury w Dubinach (alejki parkowe, altana, miejsce do grillowania, stojaki na rowery, miejsce na ognisko, oświetlenie, nasadzenia, plac zabaw), boisk do piłki nożnej oraz siatkówki, zaadoptowanie pomieszczeń w Centrum Etnograficzno-Ekumenicznym w Dubinach dla klubu seniora (prace budowlane, wyposażenie w meble, sprzęt multimedialny, AGD i RTV oraz sprzęt fitness), utworzenie filii Gminnego Centrum Kultury w świetlicy wiejskiej w Borysówce, utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Nowokorninie, remont świetlicy wiejskiej i utworzenie zewnętrznej siłowni rekreacyjnej w Rzepiskach, adaptacja byłej zlewni mleka w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej, przebudowa świetlicy wiejskiej, wykonanie placu zabaw i oznakowanie drogi w Borku. Gmina planuje również rozbudowę, modernizację i wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach. Program obejmuje również szkolenia i doradztwo zawodowe, staże dla bezrobotnych, warsztaty i spotkania na temat historii regionu (warsztaty o tkaninie ludowej, tworzenie księgozbioru), zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, warsztaty teatralno-filmowe i „kino pod gwiazdami” w Dubinach, nauka gry w szachy, lekcje piłki nożnej oraz tenisa w szkołach w Dubinach i w Nowokorninie oraz w świetlicach wiejskich w Borysówce, Nowokorninie, Borku, reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich na całym obszarze rewitalizowanym (Dubiny, Borysówka, Nowokornino, Rzepiska, Dubicze Osoczne) powstanie Akademii Aktywnego Seniora w Dubinach.

Koszt tych działań to 9,4 mln zł. Gmina planuje uzyskać na ten cel dofinansowanie unijne.

Dodana: 20 czerwiec 2018 13:16

Zmodyfikowana: 20 czerwiec 2018 13:17