Jakie będzie Michałowo w 2020 roku

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego wyznacza kierunki dla całego województwa, ale indywidualną ścieżkę rozwoju musi znaleźć każda gmina. O tym, na jakie atuty stawia Michałowo, dyskutowali eksperci w poniedziałek, 30 września.

Powód? Kończą się prace związane z przyjęciem Strategii Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-2021. Z tej okazji odbyło się spotkanie eksperckie Michałowo 2020, na którym omawiano założenia dokumentu i planowane kierunki rozwoju gminy, również w kontekście Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

- Taki dokument, jak strategia rozwoju gminy, nie może powstawać w oderwaniu od głosów partnerów zaangażowanych w rozwój gminy i regionu, a także od samej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Dlatego zdecydowaliśmy się na spotkanie, które pozwoli nam w dokładniejszy sposób przyjrzeć się temu, czy przygotowując ten dokument uwzględniliśmy kluczowe priorytety i szanse, które wynikają z dokumentu przyjętego przez samorząd województwa oraz założenia nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 – mówił Marek Nazarko, burmistrz Michałowa i gospodarz spotkania.

W dyskusji wzięli udział m.in.: Elżbieta Filipowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP, Józef Góralczyk, wiceprezes zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz prof. Joanicjusz Nazarko, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej i dr Romuald Ziółkowski, prodziekan Wydziału, a także przedsiębiorcy i przedstawiciel innych grup społecznych.

Wśród poruszanych tematów znalazły się nie tylko kwestie dotyczące priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Goście rozmawiali również o szansach, jakie daje gminie ewentualne powstanie lotniska i ulokowanie tutaj podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

fot. www.michalowo.eu

Dodana: 2 październik 2013 13:05

Zmodyfikowana: 2 październik 2013 13:15