Inteligentne specjalizacje i ranking powiatów

We wtorek 23 czerwca odbyło się posiedzenie Podlaskiego Forum Terytorialnego, w którego skład oprócz władz samorządowych województwa wchodzą przedstawiciele miast i gmin, przedsiębiorców, uczelni i organizacji pozarządowych.

Obradom przewodniczył marszałek województwa Mieczysław Baszko. Uczestniczyli m.in. wicemarszałkowie Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno oraz członek Zarządu Województwa Bogdan Dyjuk.

Dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Daniel Górski przedstawił zebranym „Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3)”. Dokument ten stawia bardzo trudne zadania przed przedsiębiorcami, uczelniami i organizacjami otoczenia biznesu. Nakłady na badania i rozwój powinny w najbliższych latach być podwojone. To samo dotyczy przedsiębiorstw prywatnych. Liczba przedsiębiorstw również musi wzrosnąć. Te zadania będą priorytetem przy realizacji nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, nastawionego na innowacyjność, wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorczości poprzez inteligentne specjalizacje.

Podlaskie Forum Terytorialne zaopiniowało pozytywnie dokument i zarekomendowało Zarządowi Województwa jego przyjęcie.

Następnie dr Anatoliusz Kopczuk, ekonomista z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, przedstawił opracowany przez siebie dokument pod nazwą „Benchmarking powiatów i miast powiatowych (gmin miejskich) w województwie podlaskim - zróżnicowanie przedsiębiorczości i dynamiki rozwoju gospodarczego”.

Autor na podstawie dostępnych danych statystycznych, obejmujących kilkanaście lat, uszeregował według różnych wskaźników poszczególne powiaty i miasta. Można dzięki temu zobaczyć, które jednostki pod względem poziomu rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości są silne, a które przeciętne lub słabe i jak to się zmieniało z upływem czasu. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że benchmarking pokazuje, jak zmieniała się pozycja poszczególnych powiatów i miast powiatowych od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej po rok 2013, ostatni, za który są dostępne dane statystyczne. Raport Anatoliusza Kopczuka został przygotowany na zamówienie departamentu rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

W dyskusji nad dokumentem uczestniczyli: prezes Podlaskiego Związku Pracodawców Wojciech Winogrodzki, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Andrzej Parafiniuk i burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak. Daniel Górski, wychodząc naprzeciw niektórym postulatom, zapowiedział, że zostaną przeprowadzone dogłębne badania, dzięki którym można będzie poznać tajemnice sukcesu powiatu bielskiego w ostatnich latach. Jak wynika z rankingu, powiat ten wyróżnia się zdecydowanie pod względem przedsiębiorczości, zatrudnienia i płac.   

Dodana: 24 czerwiec 2015 11:29

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2015 11:29