Gorąca dyskusja na konsultacjach w Łomży

Drogi, opieka zdrowotna i  szkolnictwo zawodowe – te tematy zdominowały dyskusję podczas spotkania, jakie 5 grudnia odbyło się w Łomży w ramach konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego 2014-2020.

- Parlament Europejski podjął już decyzję w sprawie przyszłego budżetu, także jeśli chodzi o unijne pieniądze, rozmawiamy już o konkretach – zaznaczył witając gości marszałek Jarosław Dworzański.

Jacek Piorunek, członek zarządu województwa, podkreślił, jak wiele dobrego udało się zrobić w Łomży dzięki funduszom z obecnego RPO. – Dlatego zachęcam, abyście aktywnie uczestniczyli w konsultacjach, zgłaszali uwagi do projektu, mając na uwadze właśnie dobro Łomży – apelował do zebranych Jacek Piorunek.

Do udziału w konsultacjach zachęcał również prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski. - To ważne, by zabierać głos w sprawach, które nas dotyczą - mówił.

Za dużo bierze Białystok

Cele i zadania RPOWP 2014-2020 przedstawił uczestnikom spotkania Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO i szef grupy roboczej, która pracowała nad projektem. Przypomniał, że w naszym województwie do rozdysponowania będzie ponad miliard euro.  – Jednak musimy pamiętać, że Komisja Europejska narzuca nam pewne wymagania, jak chociażby koncentrację tematyczną, co ogranicza nasze pole manewru. Dokładnie określa, na co i ile pieniędzy mamy wydać, np. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego co najmniej 60 proc. środków musi być przeznaczonych na maksymalnie 4 działania – zaznaczył dyrektor Górski.

Kwestia wydatków budziła w Łomży duże emocje. Lokalni samorządowcy skarżyli się, że najwięcej unijnych funduszy płynie do Białegostoku. Zdaniem zastępcy prezydenta Łomży Beniamina Dobosza, Łomża - jako była stolica województwa - zasługuje na to, aby jej wizja rozwoju w nowej perspektywie finansowej była traktowana priorytetowo. Z kolei Bogdan Zieliński, starosta wysokomazowiecki, apelował, by Białystok – tak chętnie korzystając z pieniędzy unijnych - nie zapominał, że inni też mają potrzeby, np.  gminy wiejskie.

Wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski przypomniał, że w obecnej perspektywie finansowej województwo podlaskie wzbogaciło się o inwestycje warte 4,8 mld zł, z czego 2,9 mld to kwota dofinansowania. Jego zdaniem, Łomża wypada bardzo dobrze na tym tle, ponieważ uzyskała łącznie 422 mln dofinansowania na projekty o łącznej wartości 727 mln zł. – Trudno tu więc mówić o jakimś szczególnym faworyzowaniu Białegostoku – zaznaczył.

Szkoły zawodowe. O tak

O więcej pieniędzy, zwłaszcza na drogi i opiekę zdrowotną, postulowali jednak niemal wszyscy uczestnicy spotkania. – Najbardziej boli nas zmiana finansowania dróg – żalił się burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko.

Padła nawet propozycja, aby finansować nowe drogi rezygnując z budowy lotniska. Wizji podlaskiego lotniska regionalnego gorąco bronił jednak były wicemarszałek województwa podlaskiego Bogusław Dębski, obecnie szef szpitala w Zambrowie. – Wiadomo, że przez pierwsze lata trzeba będzie do tego lotniska dokładać, ale nie bądźmy małostkowi. Nasze województwo jako jedyne nie posiada dziś lotniska i tracą na tym głównie przedsiębiorcy – przekonywał.

Dyrektor Daniel Górski postawił sprawę jasno: budowa dróg to nie jest priorytet Komisji Europejskiej. – Unia nadzoruje wydawanie pieniędzy i to ona decyduje, na co możemy je przeznaczyć. W tej kwesti mamy więc związane ręce. Jeśli chodzi o drogi, trzeba sięgać do programów krajowych. 

Jak dodał, w projekcie RPO i tak zrobiono wyjątki. Finansowane mają być drogi lokalne, które prowadzą do sieci TEN-T (czyli Transeuropejskiej Sieci Transportowej, u nas to S8 i S61), do przejścia granicznego lub obszaru przemysłowego.

Kwestia opieki zdrowotnej również budziła emocje. – Za mało jest pieniędzy na szpitale – stwierdził Bogdan Zieliński. W tej kwestii dyrektor Górski zaznaczył jednak, że Unia ma wątpliwości, czy polski system zdrowia jest na tyle wydajny, że warto lokować w nim duże pieniądze.

Wszyscy chwalili za to nacisk, jaki w projekcie RPOWP 2024-2020 został położony na szkolnictwo zawodowe. Samorządowcy zastanawiali się jedynie, czy nie będą faworyzowane duże miasta. – Ta obawa jest na wyrost. W tej perspektywie pomoc uzyskiwały szkoły i z tych większych miasti z tych małych. A w kolejnym rozdaniu na szkoły zawodowe będzie znacznie więcej pieniędzy  – podkreśliła Elżbieta Romańczuk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP.

Każda uwaga się liczy

Daniel Górski podsumował, że to od nas zależy, jak będziemy wykorzystywać unijne pieniądze. Kluczem do sukcesu jest to, ile środków uda nam się pozyskać z programów krajowych. – W nowej perspektywie finansowej liczy się przede wszytkim efektywność,  a nie łatwość czy szybkość wydawania pieniędzy. Każdy projekt musi być racjonalny i ekonomiczny – zaznaczył.

Jacek Piorunek zachęcał do aktywnego zgłaszania uwag. – To, że Komitet Sterujący zatwierdził projekt nie oznacza, że nie będzie on ulegał modyfikacjom. Wszystkie uwagi zgłaszane podczas konsultacji społecznych będą analizowane – podkreślił.

A można je zgłaszać w wersji elektronicznej na formularzu dostępnym na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl (link do formularza) - do 2 stycznia 2014 roku.

Więcej na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl


Dodana: 5 grudzień 2013 23:15

Zmodyfikowana: 5 grudzień 2013 23:18