Gminy o gospodarce niskoemisyjnej

4 września odbędzie się spotkanie na temat roli samorządów lokalnych we wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej, na które zapraszamy przedstawicieli gmin z naszego województwa.

Niezmiernie ważna jest realizacja działań, które umożliwią przeprowadzenie rewolucji energetycznej w regionie, o której mówi zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Ma ona doprowadzić m. in. do zmniejszenia uzależnienia energetycznego województwa poprzez zmianę struktury wytwarzania energii i zwiększenie lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

A plany gospodarki niskoemisyjnej będą podstawą do wspierania projektów z zakresu efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014‐2020 oraz regionalnych programów operacyjnych. Dlatego warto przygotować się do ich tworzenia.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, w sali 115. Początek o godzinie 9.30.
Przedstawiciele gmin, zainteresowani udziałem w spotkaniu, proszeni są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail konferencja@wrotapodlasia.pl lub faksem pod numer: 85 66 54 651 - do 1 września.

Serdecznie zapraszamy

W załączeniu:
Plan spotkania
Formularz zgłoszeniowy

Dodana: 13 sierpień 2014 13:44

Zmodyfikowana: 13 sierpień 2014 13:44