Głos ekologów na temat projektu RPO

Edukacja ekologiczna, ochrona wód, rozwijanie współpracy ze społecznościami lokalnymi – na to m.in. zwracali uwagę przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych i instytucji zajmujących się ochroną przyrody na spotkaniu w piątek, 13 grudnia, którego tematem był projekt RPOWP 2014-2020.

Daniel Górski, szef grupy roboczej, która przygotowała projekt i dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, zaprezentował organizacjom ekologicznym te kwestie, które najbardziej leżą w kręgu ich zainteresowań, czyli Oś V (gospodarkę niskoemisyjną) oraz Oś VI (ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jej zasobami). – Pamiętajmy jednak, że temat środowiska jest horyzontalny i przewija się we wszystkich osiach tematycznych – zaznaczył.

Prof. Piotr Banaszuk, który pracował nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, dodał, że pieniądze z RPO należy potraktować jak narzędzie rozwoju całego regionu. – Mamy ogromne możliwości. Korzystajmy z nich – zachęcał.

Trzeba zadbać o wodę

Dr Przemysław Nawrocki z WWF Polska skupił się na kwestii gospodarowania wodami. Jego zdaniem, elementy środowiskowe były dotąd pomijane. – Tyle się mówi o tym, że województwo podlaskie jest zielone, tymczasem stan ekologiczny rzek stale się pogarsza. Wiele z nich zostało zdegradowanych. Dlatego dobrze, że w nowy projekt RPOWP jest wpisana ochrona rzek i mokradeł oraz modernizacja urządzeń melioracyjnych. To są działania, które wychodzą naprzeciw problemom – podkreślił.

Piotr Znaniecki ze Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” mówił zaś o barierach, jakie napotykają organizacje pozarządowe. – Naszą największą zmorą jest wkład własny, który często blokuje nam możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Dlatego powstaje tak mało projektów – mówił.

Liczymy na dobre pomysły

Przedstawiciele organizacji ekologicznych zastanawiali się, ile pieniędzy mogą dostać na  poszczególne projekty. Wskazywali zwłaszcza na potrzebę realizowania działań z zakresu edukacji ekologicznej. – Za mało jest ośrodków, które uczyłyby, jak chronić środowisko. Warto w nie zainwestować – mówił Grzegorz Wroceński z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zdaniem Joanny Sokólskiej z Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska”, ważne jest też rozwijanie współpracy w ramach RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). – Skupmy się na rozwijaniu tego narzędzia tak, aby jak najwięcej projektów można było zrealizować – zachęcała.

Daniel Górski przypomniał, że organizacje pozarządowe pieniądze znajdą nie tylko w RPO. – Znacznie więcej jest ich w programach krajowych – podkreślił. Dodał, że liczą się dobre pomysły. – Stawiajmy na jakość, a nie ilość. Możemy mówić, że potrzebujemy więcej pieniędzy. Ale najpierw musimy wiedzieć, co chcemy zrobić i jaki efekt uzyskać, a także, czy nasz cel jest w ogóle możliwy do zrealizowania. Potrzebujemy dobrych pomysłów i dobrych projektów, bo tylko wtedy przekonamy zwykłych ludzi do tego, że przyroda to wartość naszego województwa – podsumował.

Uwagi przez internet

Przed nami już ostatnie spotkanie w ramach konsultacji społecznych. Odbędzie się ono w Bielsku Podlaskim 18 grudnia. Uwagi do projektu RPOWP można jeszcze zgłaszać do 2 stycznia w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl (link do formularza).


Więcej na stronie.rpowp.wrotapodlasia.pl (w zakładce Perspektywa 2014+)

 

 

Dodana: 16 grudzień 2013 12:24

Zmodyfikowana: 16 grudzień 2013 12:24