Głos organizacji pozarządowych

Podczas VI Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych rozmawiano o Strategii Rozwoju Województwa.

W spotkaniu z przedstawicielami trzeciego sektora wziął udział Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, który przedstawił informacje dotyczące aktualizacji Strategii. Jednym z jej elementów jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego organizacje pozarządowe są żywo zainteresowane kierunkami i celami, które nakreśli ten kluczowy dla rozwoju województwa dokument.

Dyrektor Górski podkreślił, że głos organizacji pozarządowych w debacie o przyszłości regionu jest niezwykle cenny. Zachęcił też uczestników spotkania do zgłaszania swoich uwag i sugestii dotyczących Strategii.

 

 

 

 

Dodana: 27 wrzesień 2012 00:00

Zmodyfikowana: 27 wrzesień 2012 10:04