Fundusze unijne nie są dla Ciebie? Nic bardziej mylnego!

Fundusze unijne – to często brzmi dla nas tajemniczo, jakby dotyczyło jakichś odległych, specjalistycznych kwestii. Możemy więc nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo są nam bliskie i jak często stykamy się z nimi w codziennym życiu.

Warto o tym pomyśleć, zwłaszcza że właśnie rusza kilka konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pod tą długą nazwą kryje się naprawdę wiele możliwości rozwoju dla każdego z nas. Oto konkretne przykłady.

Od 14 listopada można starać się o dofinansowanie na zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 (działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie). Na utworzenie żłobków, klubów malucha, instytucji opiekuna dziennego... W jakim celu? Aby rodzice najmniejszych dzieci mieli czas na szukanie  pracy lub powrót do dawnego zajęcia.

Z kolei do 19 grudnia trwa konkurs promujący rozwój działalności badawczo-rozwojowej w firmach, (poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach).

Od 28 listopada do 16 grudnia to czas na staranie się o dofinansowanie projektów, dzięki którym pomoc otrzymają osoby, którym w życiu jest trudniej (działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji). Chodzi m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, niezaradne.

W tym samym czasie zaplanowany jest nabór w konkursie, którego efektem ma być powstanie nowych firm w województwie podlaskim (działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych).

A od grudnia można starać się o dotacje na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, powiatów, a w konsekwencji całego regionu. W jaki sposób? Poprzez  przygotowanie terenów, które przyciągną inwestorów (poddziałanie1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – tereny inwestycyjne).

Szczegółowe informacje na temat wszystkich konkursów można znaleźć na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Warto tam zajrzeć, bo w nowym programie regionalnym wsparcie znajdzie wiele grup: samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wiele, wiele innych. Pomoc można uzyskać zarówno na projekty „miękkie” (dotyczące szerokiej sfery społecznej, m.in. edukacji, aktywizacji zawodowej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu ) oraz na „twarde inwestycje”. Teraz opisaliśmy zaledwie kilka konkursów spośród 60, jakie się do tej pory odbyły. Zachęcamy: odwiedzajcie stronę internetową. Już wkrótce pojawi się na niej harmonogram naborów na przyszły rok, czyli kolejne pieniądze na rozwój i kolejna szansa na wsparcie!

Dodana: 21 listopad 2016 15:05

Zmodyfikowana: 21 listopad 2016 15:05