Dziś Parlament Europejski zatwierdził budżet UE na lata 2014-20

To już pewne: Polska otrzyma 105,8 mld euro, w tym 72,8 mld euro na politykę spójności.

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej PE (19 listopada 2013 roku) przegłosował przyjęcie budżetu UE na lata 2014-2020. Za głosowało 537 europosłów, przeciwko było 126, a 19 wstrzymało się od głosu. Negocjacje nad kształtem budżetu trwały długo – trudno było wypracować wspólne stanowisko z rządami państw członkowskich.

Ostatecznie ustalono, że budżet na lata 2014-2020  będzie opiewał na 960 mld euro w zobowiązaniach oraz 908 mld euro w płatnościach. Wydatki na wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie wyniosą 125,6 mld euro. Na politykę spójności przeznaczone zostanie ponad 325 mld euro. Z kolei wydatki na Wspólną Politykę Rolną osiągną łącznie 373 mld euro, w tym prawie 278 mld euro na dopłaty bezpośrednie oraz 85 mld euro na rozwój obszarów wiejskich.

Jesteśmy jednym z nielicznych krajów Unii, który z przyszłego kryzysowego budżetu otrzyma więcej niż obecnie. Polska koperta z budżetu 2007-13 to około 102 mld euro, a z kolejnej siedmiolatki (2014-20) to 105,8 mld euro.

Więcej na europa.eu

Dodana: 19 listopad 2013 14:34

Zmodyfikowana: 19 listopad 2013 14:34