Dwa w jednym

Programy regionalne będą dwufunduszowe, czyli zasilane pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nastąpi wzrost poziomu decentralizacji - niemal 60 procent funduszy strukturalnych zarządzanych będzie regionalnie.

W ramach polityki spójności fundusze unijne w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 będą wdrażane za pomocą 6 programów krajowych, jednego ponadregionalnego, obejmującego województwa Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) oraz 16 programów regionalnych (zarządzanych na poziomie województw). 15 z nich będzie przeznaczonych dla województw „słabiej rozwiniętych” i jeden dla województwa mazowieckiego, które mieści się w kategorii regionów „lepiej rozwiniętych” lub „przejściowych”.

A co oznacza, że programy regionalne będą dwufunduszowe? Otóż ich realizacja zostanie sfinansowana zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu, że pieniądze będą pochodzić z tych dwóch źródeł, zwiększą się możliwości wsparcia w ramach programu regionalnego. Będzie można wdrażać zarówno „projekty miękkie” (dotyczące szerokiej sfery społecznej, m.in. edukacji, ustawicznego kształcenia, zapobiegania wykluczeniu społecznemu ) oraz realizować twarde inwestycje, m.in.  w rozwój przedsiębiorstw, energetykę, infrastrukturę drogową.

Ich celem będzie zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych.

Dodana: 5 wrzesień 2013 15:11

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2013 15:11