Ponad 9,4 mld zł – to pula środków przeznaczonych na tegoroczne konkursy w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Pieniądze te będą przeznaczone na infrastrukturę drogową dla miast, infrastrukturę ratownictwa medycznego, a także na inwestycje związane z ochroną środowiska, na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków oraz na projekty ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W tym roku kontraktowane są także projekty pozakonkursowe, które będą realizowane niemal przez cały okres wdrażania Programu. Inwestycje te dotyczą m.in. rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej drogowej i kolejowej (TEN-T) oraz zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich, leżących poza siecią TEN-T. Planuje się także zawarcie umów w sektorze energetyki w zakresie doradztwa w obszarze gospodarki niskoemisyjnej oraz przesyłu gazu.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Programu (link).  

 

 

Dodana: 4 listopad 2015 12:48

Zmodyfikowana: 4 listopad 2015 12:49