Dobry czas na przedsiębiorczość

Wzmocnienie konkurencyjności naszej gospodarki, promowanie przedsiębiorczości  – m.in. takie cele będzie zakładać zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. W środę, 28 listopada, jej główne założenia, wypracowane przez grupy tematyczne, poznali uczestnicy Podlaskiego Forum Gospodarczego.

W spotkaniu w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku wzięło udział wielu podlaskich przedsiębiorców. Marszałek Jarosław Dworzański i Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO przedstawili dotychczasowe efekty prac nad Strategią. Zaprezentowali cele i kierunki rozwoju, wypracowane przez zespoły tematyczne, a także wizję regionu, która zakłada, że województwo podlaskie w roku 2030 będzie zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze.

– Do pracy nad tym dokumentem zaprosiliśmy najlepszych ekspertów w kraju, o europejskiej randze. Ma bowiem powstać dokument prorozwojowy, pod którym wszyscy mieszkańcy Podlaskiego będą chcieli się podpisać – stwierdził marszałek Jarosław Dworzański.

Strategia nie może więc powstawać w urzędowych gabinetach.  – Będzie dokumentem nowej generacji, w którym model zarządzania regionem wypracujemy z wieloma partnerami. Stąd do grup tematycznych zaprosiliśmy jak najszersze gremium, w tym wielu przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców. Dziękujemy wszystkim, którzy nas w tym procesie wspomogli i liczymy, że utrzymamy te partnerskie relacje – powiedział do zebranych Daniel Górski.

Przedsiębiorców interesowały najbardziej te punkty w Strategii, które dotyczą ich działalności. Z zadowoleniem przyjęli, że aktualizowany dokument w tak dużym stopniu stawia właśnie na rozwój przedsiębiorczości. Wskazywali też na trudności, jakie teraz napotykają w swojej pracy. Do tych najbardziej uciążliwych należy wciąż jeszcze niewystarczająca dostępność komunikacyjna i ograniczenia we współpracy z Białorusią. Daniel Górski zapowiedział, że zarówno zwiększenie dostępności, jak i wykorzystanie naszego przygranicznego położenia zostaną ujęte w Strategii.

Wiele pytań dotyczyło również kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. – Cieszy mnie, że głównym hasłem będzie przedsiębiorczość. Tylko, czy w nowym rozdaniu będzie rzeczywiście położony nacisk na działania wspierające przedsiębiorczość, czy nie będą finansowane działanie  tylko pozornie ją wspierające – zapytał dr Wojciech Winogrodzki, prezes Podlaskiego Związku Pracodawców.

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego tłumaczyli, że nowej perspektywie unijna pomoc skupi się na wybranych dziedzinach, które zostały określone na podstawie Strategii Europa 2020, a są to m.in. badania i działalność innowacyjna, technologie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. – Dlatego jeśli mówimy o dostępności, to nie chodzi nam o robienie dróg tylko po to, by przybyło w regionie kilometrów asfaltu. Celem jest dotarcie do rynków zewnętrznych, co się przełoży na wzmocnienie naszej gospodarki – stwierdził dyrektor Daniel Górski.

I zapowiedział, że to nie koniec prac nad Strategią. Już niedługo poznamy pierwszą wersję projektu aktualizacji, nad którym w grudniu będzie debatował Komitet Sterujący pod przewodnictwem marszałka. A w nim znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk, w tym organizacji przedsiębiorców. Będzie więc kolejna szansa, aby zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia.

Dodana: 29 listopad 2012 00:00

Zmodyfikowana: 30 listopad 2012 08:38