Człowiek jest najważniejszy

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 za nami. W poniedziałek, 9 grudnia, na temat projektu miały okazję wypowiedzieć się organizacje pozarządowe.

Do dyskusji na temat projektu RPOWP zachęcał gości marszałek Jarosław Dworzański. -Organizacje pozarządowe zawsze zgłaszały bardzo merytoryczne uwagi, zatem tym bardziej zachęcam do wypowiadania swoich opinii. Pieniędzy jest dużo, więc mamy o czym rozmawiać - mówił.
Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO i szef grupy roboczej, która pracowała nad projektem, dziękował zaś partnerom, którzy brali udział w tworzeniu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Następnie przypomniał uczestnikom jak wygląda projekt, jakie są jego cele i wskaźniki. - Ale pamiętajmy, w nowym programie najważniejszy jest człowiek - podkreślił. Dodał również, że Unia stawia na efekty. - Jeśli Komisja Europejska nie zauważy tych efektów, stracimy środki z rezerwy finansowej, a jest to aż 6 proc. środków nam przyznanych - tłumaczył.

Unia stawia warunki
Członkowie organizacji pozarządowych zwracali uwagę na to, że - ich zdaniem - za mało pieniędzy zostało przeznaczonych na ekonomię społeczną. - Do tej pory mieliśmy na ten cel znacznie więcej pieniędzy - mówiła Bożena Bednarek z Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.
Jak wyjaśniła Elżbieta Romańczuk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP, podczas planowania nowej perspektywy finansowej Polska jest w dużym stopniu ograniczona przez tzw. linię demarkacyjną. - Wyraźnie określa ona, co możemy finansować z RPO, a co z programów krajowych, jakie mają być nasze priorytety i cele inwestycyjne - wyjaśniła.
Dyrektor Górski dodał, że KE, jako instytucja, która daje nam pieniądze, ma prawo stawiać swoje warunki. - Unia nam mówi: spełnicie te warunki, to uruchomimy wam pieniądze z rezerwy, nie spełnicie, to je wstrzymamy.
Zachęcał, by po fundusze sięgać też do programów krajowych. - Nie załatwimy wszystkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, bo tych pieniędzy jest za mało w stosunku do potrzeb - mówił.

Skorzysta i miasto, i wieś
Organizacje pozarządowe narzekały też na dotychczasowe kryteria naboru wniosków i proces ich oceny. Ich zdaniem, były one często zbyt surowe. - Czy nie można by dopuścić większego wachlarza możliwych błędów do poprawienia? Czy nie można dać większej elastyczności organizacjom pozarządowym, tak, aby na pierwszy plan wysuwał się sam projekt, a nie poprawne wypełnienie wniosku - pytał Piotr Znaniecki ze Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group".
- Musimy kontrolować organizacje, którym udzielamy wsparcia, by poprawnie rozliczyć je z projektu. Jako Instytucja Zarządzająca odpowiadamy za środki europejskie, które wydajemy. Dlatego też musimy mieć gwarancję, że organizacja składająca wniosek dobrze napisze projekt, że ma odpowiednie zaplecze, także techniczne, by ten projekt zrealizować - tłumaczyła zebranym Elżbieta Romańczuk.
Uczestnicy spotkania pytali również o sposób wdrażania mechanizmu RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Byli zadowoleni, że w nowej perspektywie finansowej inicjatywa ta jest skierowana i do obszarów miejskich, i wiejskich. - Żaden sektor nie będzie tu miał większości głosów, zatem będą musiały ze sobą współpracować - zapewnił Daniel Górski, co spotkało się z uznaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konsultacje w toku
Podsumowując spotkanie dyrektor Górski przypomniał, że kluczem do sukcesu jest przedsiębiorczość. - W niej tkwi skuteczność działań. Zatem nie kopiujcie cudzych rozwiązań, ale szukajcie swojej niszy na rynku - doradził.
Jeszcze w tym tygodniu w ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania z przedsiębiorcami (11 grudnia) oraz z organizacjami, które kształtują środowisko przyrodnicze w regionie (13 grudnia).

Uwagi do projektu RPOWP można też zgłaszać do 2 stycznia w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl (link do formularza).
Więcej na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Dodana: 10 grudzień 2013 15:03

Zmodyfikowana: 10 grudzień 2013 15:03